Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Deklaracja na egzamin ze specjalności
2017-06-07

Deklaracja na egzamin ze specjalności

Słuchaczom drugich semestrów Policealnej Szkoły Rocznej przypominamy o zbliżającym się terminie składania deklaracji na egzamin ze specjalności. Deklaracje dostępne są w sekretariacie szkoły. Termin składania deklaracji mija 30.06.2017!!! Dotyczy w szczególności kierunków Asystent Nauczyciela Przedszkola, Fotoreporter, Grafik Komputerowy Multimediów, Instruktor Terapii Uzależnień, Manikurzystka/Pedikurzystka. W dniu składania deklaracji należy uiścić opłatę zgodną z umową.

wstecz
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188