Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Egzamin zawodowy - Świadectwa/Dyplomy
2016-08-26

Egzamin zawodowy - Świadectwa/Dyplomy

Szanowni Słuchacze,


informujemy, że od dnia dzisiejszego można odebrać w naszym sekretariacie:
- Świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe absolwentów, którzy zdali egzamin w sesji letniej 2016 roku
- Dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe
- Suplementy w języku polskim i języku angielskim do wydawanych do dyplomów
- Zaświadczenia o wynikach dla zdających, którzy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2016 roku i nie otrzymają dyplomu

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów zawodowych!

wstecz
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188