Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
KURS PIERWSZEJ POMOCY
2017-03-31

KURS PIERWSZEJ POMOCY

Szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej obejmuje:

 

Bezpieczeństwo ratującego i poszkodowanego (czyli jak zadbać

 

o bezpieczeństwo podczas udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej)

 

•Wezwanie pomocy i sprawna rozmowa z dyspozytorem

 

Ocenę stanu poszkodowanego

 

Postępowanie z osobą nieprzytomną

 

•Postępowanie w nagłym zatrzymaniu krążenia u dzieci i dorosłych

 

(Resuscytacja Krążeniowo - Oddechowa - ćwiczenia praktyczne)

 

•Postępowanie w przypadku zakrztuszenia

 

•Drobne rany i krwotoki, opatrywanie ran

 

Nagłe zachorowania: zawał serca, padaczka, omdlenie •Postępowanie przy oparzeniach i porażeniu prądem •Postępowanie przy zatruciach

 

•Postępowanie podczas wypadku komunikacyjnego


Indywidualny kurs PIERWSZEJ POMOCY 399,00 zł.

KOŃCZĄC KURS OTRZYMUJĄ PAŃSTWO CERTYFIKAT I ZAŚWIADCZENIE NA WYDRUKU MEN

wstecz
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188