Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
"Pracownik administracyjno - biurowy"
2017-09-08

"Pracownik administracyjno - biurowy"

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!!!


Kurs przeznaczony jest dla wszystkich obecnych i potencjalnych pracowników biurowych, dla osób które wiążą swoją karierę zawodową z administracją i zarządzaniem biurem. Zapraszamy do uczestnictwa w kursie osoby, które chcą zmienić zawód, szukają pracy, bądź tez chcą podnieść swoje kompetencje w danym zakresie.  Idea kursu skupia się na jak najlepszym przygotowaniu uczestników do wykonywania pracy w zawodzie. Program kursu przewiduje zajęcia teoretyczne oraz warsztaty praktyczne.

Uczestnik kursu po jego ukończeniu będzie dysponował wiedzą, która w swobodny sposób pozwoli mu wykonywać dany zawód. Pozna techniki i sposoby prawidłowej organizacji swojego stanowiska pracy oraz biura, zgłębi informacje z zakresu etyki zawodu, będzie posługiwać się urządzeniami biurowymi, a także uzyska wiadomości z zakresu prawa administracyjnego i prawa pracy. 

Absolwent kursu administracyjno-biurowego otrzymuje zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz certyfikat ukończenia kursu. 


Program kursu:

ELEMENTY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

·         administracja publiczna, prawo administracyjne, podstawowe pojęcia

·         źródła prawa administracyjnego

·         akt administracyjny

·         postępowanie administracyjne

·         sądowa kontrola decyzji i postanowień

CZYNNOŚCI BIUROWE:

·         Redagowanie pism i listów, pisanie raportów

·         Prawo pracy 

·         Prowadzanie dokumentacji pracowniczej 

·         Ochrona danych osobowych i archiwizacja akt osobowych 

·         Czynności kancelaryjne w sekretariacie

·         Fazy obiegu pism

·         Minimum na temat korespondencji

·         Zarządzanie czasem

·         Szefowie i asystentki

·         Współpracownicy i interesanci

·         Rozmowy telefoniczne

·         Delegacje służbowe, krajowe i zagraniczne.

·         Płatnik 


Czas trwania: 20 godz.

Odpłatność: 449 zł

 

Zapraszamy do sekretariatu

NOVA CE ul. Sienkiewicza 66

tel. 794-400-983
wstecz
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188