Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Matura - poprawa
2016-07-07

Matura - poprawa

Informujemy, że słuchacze którzy nie zaliczyli egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu mają możliwość przystąpienia do egzaminu poprawkowego.


Ostateczny termin składania podań 12.07.2016 r.


Terminy egzaminu poprawkowego:

z części pisemnej  23.08.2016 r.
z części ustnej  25.08.2016 r. 

wstecz
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188