Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Terminy egzaminów z kwalifikacji
2017-06-05

Terminy egzaminów z kwalifikacji

Słuchacze, którzy zadeklarowali przystąpienie do egzaminu z kwalifikacji na kierunkach: Technik Usług Kosmetycznych i Technik Informatyk proszeni są stawienie się w siedzibie szkoły minimum 40 min przed egzaminem. 

Terminy Egzaminów z kwalifikacji:


Technik Usług Kosmetycznych:

Egzamin pisemny - Kwalifikacja A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy -
20.06.2017 r. o godzina 12;

Egzamin praktyczny - Kwalifikacja A.61 -  Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy -
26.06.2017 r. o godzinie 13.

Technik Informatyk:

Egzamin pisemny - Kwalifikacja E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych -
20.06.2017 r. o godzinie 10;

Egzamin pisemny - Kwalifikacje E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami -
20.06.2017 r. o godzinie 14;

Egzamin praktyczny -  Kwalifikacja E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych -
24.06.2017 r. o godzinie 8;

Egzamin praktyczny - Kwalifikacja E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami -
27.06.2017 r. o godzinie 8.

Życzymy powodzenia 
Zespół Nova CE Radom

wstecz
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188