Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
UWAGA SŁUCHACZE!!! WAŻNE!!!
2017-06-02

UWAGA SŁUCHACZE!!! WAŻNE!!!

Informujemy, że zajęcia prowadzone przez Pana Tomasza Miłkowskiego ze względu na jego pobyt w szpitalu zostają odwołane w dniu 03-04.06.2017 r (dotyczy to Technika Informatyka, Grafika komputerowego) .


Jednocześnie podajemy nowy termin tych zajęć: 

1. Technik Informatyk 10.06 od 9:00
2. Grafik komputerowy 10.06 od 12:30 oraz 11.06 od 9:00

Słuchacze Liceum Ogólnokształcącego 10.06 (poprawa) od 09:00 do 12:00


Uwaga Słuchacze TI sem I+II!

Od 05.06 do 09.06 włącznie w godzinach 10:30-15:30 Dyrektor dydaktyczny pełni dyżur 
w sprawach zaległości z przedmiotu Systemy operacyjne prowadzonego przez Pana Tomasza Miłkowskiego. 

wstecz
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188