Nova Centrum Edukacyjne

Kurs Pisania Bezwzrokowego

Uwagi: zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu.

Informacje ogólne:

Liczba godzin: 30

Szkolenie w dni robocze oraz w weekendy

Czas trwania: 6 spotkań lub 2 weekendy

 

Celem kursu jest opanowanie i doskonalenie techniki bezwzrokowego posługiwania się klawiaturą alfabetyczną (I stopień) i numeryczną (II stopień) przy użyciu wszystkich dziesięciu palców.ss

Dzięki systematycznemu treningowi pod opieką trenera po ukończeniu pełnego kursu możliwe będzie swobodne pisanie na klawiaturze przy użyciu tej metody. Aby nie zaprzepaścić efektów pracy włożonej w ćwiczenia po ukończeniu kursu zaleca się korzystanie jedynie z metody bezwzrokowej.

Posługiwanie się na co dzień tą techniką pozwoli zaoszczędzić czas oraz wpłynie pozytywnie na efektywność i wygodę pracy przy komputerze.

 

I ETAP KURSU

Opanowanie klawiatury alfabetycznej metodą bezwzrokową (wszystkie litery – duże i polskie, wybrane znaki specjalne).

Ćwiczenia w edytorze tekstów MS Word i programie Mistrz Klawiatury.

Ćwiczenia rytmu i pozycyjne.

Ćwiczenia wyrazowe; zdania.

Egzamin.

Biegłość min. 600 uderzeń / 10 min.

 

II ETAP KURSU

Doskonalenie umiejętności posługiwania się klawiaturą alfabetyczną.

Ćwiczenia – bezwzrokowe posługiwanie się klawiaturą numeryczną i alfanumeryczną.

Znaki specjalne.

Ćwiczenia na dokładność w programie Mistrz Klawiatury.

Dyktanda.

Przepisywanie krótkich tekstów.

Biegłość min. 1000 uderzeń / 10 min.


Zapisz się online

NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o.
Siedziba 00-023 Warszawa, ul. Widok 8
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 525 255 89 74, REGON 146748188, KRS 0000467126
Kapitał zakładowy 5 000 zł

Uwaga: Witryna www nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn.

Copyright © NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o.
Wszelkie prawa zastrzeżone