Nova Centrum Edukacyjne

Kurs Tworzenia Stron Internetowych

Uwagi: zapewniamy sprzęt oraz materiały oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu.

Informacje ogólne:

Liczna godzin: 30

Kurs w dni robocze i weekendy

Czas trwania: 6 spotkań lub dwa weekendy

 

Celem kursu jest kompleksowe przyswojenie metod i technik współczesnego webmasteringu. Podczas kursu uczestnicy poznają specyfikę pracy webmastera, poprzez wszystkie etapy tworzenia stron www - "od projektu do efektu" oraz uzyskają umiejętność samodzielnego tworzenia gotowych aplikacji www.

W pierwszej części uczestnik opanuje: przygotowanie grafiki na potrzeby www za pomocą programu Photoshop, kodowania XHTML oraz arkusze stylów CSS.

 

I ETAP KURSU

Wprowadzenie:

zasady finkcjonowania stron www - komuniakacja serwer - przeglądarka

zasady tworzenia prezentacji www

edytory do tworzenia kodu HTML

Wprowadzenie do języka HTML (XHTML):

struktura dokumentu HTML

system kodowania znaków na stronach WWW

praca z tekstem - użynie akapitów

osadzanie obrazów

tworzenie hiperłączy

tworzenie tabel

Użycie akskadowych arkuszy stylów CSS:

możliwość i zastosowanie stylów CSS

budowa definicji stylu

stylizacja pisma

formatowanie akapitów

style dla znaczników blokowych (np. <div>)

definiowanie układu stron WWW za pomocą znaczników <div>

stylizacja hiperłączy, tworzenie przycisków i rozwijanych menu

Projektowanie wyglądu graficznego stron WWW:

wprowadzenie do programu Photoshop

operacje na warstwach

tworzenie i edycja layotów na stronach internetowych

Umieszczenie prezentacji WWW na serwerze

 

II ETAP KURSU

Wprowadzenie do PHP:

możliwości PHP

zasady działania dynamicznych stron WWW

instalacja i obsługa PHP na darmowym komputerze

podstawowe struktury programistyczne niezbędne do pracy z PHP

zmienne i stałe

instrukcje warunkowe

pętle

funkcje (wbudowane i wlasne)

Wspólpraca z formularzami:

tworzenie formularzy

schemat przepływu danychz kontrolek formularza do skryptu PHP

walidacja danych

bezpieczeństwo danych

Współpraca z bazami danych:

najpopularniejsze systemy internetowych baz danych - ich możliwości, wady i zalety

baza danych mySql

zarządzanie systemem bazodanowym za pomocą narzędzia phpMyAdmin

zapytania SQL

współpraca PHP z systemami bazodanowymi

 

III ETAP KURSU

Programowanie obiektów w PHP:

klasy i obiekty,

definiowanie pól i metod

tworzenie obiektowo zorientowano kodu na potrzeby dynamicznych prezentacji WWW

 

 

 

 

 

 

 

Zapisz się online

NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o.
Siedziba 00-023 Warszawa, ul. Widok 8
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 525 255 89 74, REGON 146748188, KRS 0000467126
Kapitał zakładowy 5 000 zł

Uwaga: Witryna www nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn.

Copyright © NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o.
Wszelkie prawa zastrzeżone