Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik administracji z popularyzacją zagadnień BHP

Uzyskany tytuł zawodowy: Technik administracji z popularyzacją zagadnień BHP

Symbol cyfrowy zawodu: 334306

Kierunek realizowany jest przez 2 lata, 4 semestry

 Jeżeli marzysz o pracy w sektorze administracji publicznej, bądź prywatnej to idealnym rozwiązaniem jest podjęcie nauki na kierunku technik administracji w NOVA Policealna Szkoła Zawodowa.Organizacja zajęć

Zajęcia realizowane są w trzech trybach kształcenia:

System dziennyzajęcia realizowane są w dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach rannych a kończą w godzinach popołudniowych.

System zaoczny: zajęcia realizowane są w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Tryb dostosowany dla osób pracujących.

System wieczorowy: zajęcia realizowane są w dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach popołudniowych a kończą w godzinach wieczorowych.

Korzyści dla Absolwentów

Absolwent po ukończeniu kierunku nabędzie umiejętności w zakresie:

- wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej,

- sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych,

- prowadzenia postępowania administracyjnego.

Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć pracę w:

- urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gminnych, 

- sądach, 

- podmiotach gospodarczych, 

- firmach ubezpieczeniowych, 

- bankach, 

- urzędach skarbowych.SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

Zawód: technik administracji 334306 z popularyzacją zagadnień BHP

Cykl kształcenia: 4 semestry (2 lata)

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

AU.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji

L.p.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestr

Razem

I

II

III

IV

Zajęcia w kształceniu ogólnym

1

Podstawy przedsiębiorczości

10

10

 

 

20

Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym

2

Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

 

 

 

20

3

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

20

 

 

 

20

4

Komunikacja personalna i społeczna

15

 

 

 

15

5

Język angielski zawodowy

20

30

 

 

50

6

Podstawy ekonomii

20

 

 

 

20

7

Elementy statystyki

20

 

 

 

20

8

Zarys wiedzy o państwie i prawie

20

 

 

 

20

9

Przepisy prawa cywilnego

 

20

30

 

50

10

Przepisy prawa pracy

 

20

15

20

55

11

Przepisy prawa administracyjnego

 

20

25

25

70

Ogólna liczba godzin

135

90

70

45

340

Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym

12

Technika i praca biurowa

30

50

30

 

110

13

Postępowanie w administracji

 

25

55

70

150

14

Szkolenia i usługi w BHP

 

 

20

25

45

15

Finanse publiczne

 

 

 

35

35

Ogólna liczba godzin

30

75

105

130

340

Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

175

175

175

175

700

Praktyka zawodowa

 

 

 

320

320

Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie odbywać się będzie pod koniec IV semestru


Warunki rekrutacji:

  

· świadectwo ukończenia szkoły średniej,  (oryginał, odpis, duplikat lub kopia poświadczona przez notariusza),
 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188