Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Strefa słuchacza oddziału Gliwice

Plany zajęć i harmonogram


Semestr jesienny 2018/2019 (j18) 

20-21.10.2018 Wykaz sal na zjazd .docx

Miejsca odbywania zajęć: 

 ul. Górnych Wałów 40 (SZKOŁA JĘZYKOWA BRITAM ) sale od 1 do 16

ul. Zwycięstwa 50/2 sale S1, S2, PI


Poniżej plany zajęć

Szkoła Podstawowa - aktualny od 18.10.2018 r. SP2018p.xlsx

Gimnazjum - aktualizacja 18.10.2018 r.  GIMNAZJUM.xlsx

4LO +5LO +6LO  - aktualizacja 05.10.2018 r. 4,5,6LO.xlsx

3LO  - aktualizacja 18.10.2018 rLO3p.xlsx

 2LO  - aktualny od 18.10.2018 r. LO2p.xlsx

1LO  - aktualny od 18.10.2018 r. LO1p.xlsxTECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH 1 semestr - aktualizacja 18.10.2018 r. TUKp.xlsx

OPIEKUN MEDYCZNY 1 i 2 semestr - aktualny od 18.10.2018 OMp.xlsx

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA 1 semestr - obowiązuje od 10.10.2018 HS2018.xlsx

TECHNIK MASAŻYSTA 1 semestr - obowiązuje od 04.10.2018 TM2018.xlsx
TECHNIK ADMINISTRACJI 2 i 3 semestr - obowiązuje od 29.09.2018 TA.xlsx


PLAN ZAJĘĆ TECHNIK ELEKTRYK - 1,2 SEM ZAJĘCIA W KATOWICACH Plan Technik elektryk sem 1,2 KAT, BYT, GLI j18.xlsx

UWAGA - PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Słuchacze szkoły policealnej, którzy realizowali podstawy przedsiębiorczości we wcześniejszych etapach nauki, są zwolnieni z uczęszczania na w/w zajęcia. W tej sprawie nie składamy żadnych podań. Podstawą zwolnienia z przedmiotu jest pozytywna ocena z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości na dostarczonym do szkoły NOVA świadectwie ukończenia  szkoły średniej


UWAGA! Harmonogramy mogą ulec zmianie w wyjątkowych okolicznościach.   


                                                       

                                                  
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188