Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Strefa słuchacza oddziału Gliwice

Plany zajęć i harmonogram


                  
  

Plan zajęć - aktualny 2018 r  


Prosimy o sprawdzanie planu w piątki wieczorem po godzinie 18.00. 

Plan może ulec zmianie.

Podstawy przedsiębiorczości-dotyczy Policealnej Szkoły Zawodowej

Słuchacze pierwszych semestrów kierunków zaocznych, którzy we wcześniejszym cyklu kształcenia nie zaliczyli przedmiotu podstawy przedsiębiorczości 
w wymiarze 20 godzin lub większym, mają obowiązek zaliczenia tego przedmiotu w trakcie pierwszego semestru                                                                                           UWAGA   !!!!!                                                                                                
  
   PROSIMY O SPRAWDZANIE PLANU W PIĄTKI WIECZOREM PO GODZ. 18!PLAN MOŻE ULEC ZMIANIE
   NUMERY SAL ORAZ MIEJSCA ODBYWANIA ZAJĘĆ WPROWADZONE BĘDĄ DO PLANU W CZWARTKI PRZED ZJAZDEM!

                                                SPRAWDŹ PLAN ZANIM PRZYJDZIESZ NA ZAJĘCIA             
 Apple-tab-span">           SALE S1,S2,PI - UL. ZWYCIĘSTWA 50/2 
                                         SALE OD 1-16 - UL GÓRNYCH WAŁÓW 40-SZKOŁA JĘZYKOWA BRITAM 


HARMONOGRAM:
HARMONOGRAM EGZAMINÓW  ZAWODOWYCH - OPIEKUN MEDYCZNY    
 
                                                                         HARMONOGRAM ZJAZDÓW  ODDZIAŁU GLIWICE

                                                       

                                                  
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188