Nova Centrum Edukacyjne

Technik usług kosmetycznych

Uzyskany tytuł zawodowy: Technik usług kosmetycznych

Kształcenie odbywa się w następujących trybach: dziennym, wieczorowym i zaocznym

Kierunek Technik usług kosmetycznych oferowany jest w wersji płatnej  i bezpłanej.

Wersja

Pracownia

Kosmetyki

Sprzęt

Cena

płatna

małe grupy ćwiczeniowe,

zapewnia szkoła

zapewnia szkoła

159 zł*/Warszawa

139 zł*/pozostałe oddziały

bezpłatna

duże grupy ćwiczenowe

słuchaczki kupują we własnym

zapewnia szkoła

0 zł

Tryb dzienny

Tryb wieczorowy

Tryb weekendowy

Zajęcia odbywają się  cztery dni w tygodniu od poniedziałku do czwartku od godzin rannych do godzin popołudniowych

Zajęcia odbywają się cztery dni w tygodniu od poniedziałku do czwartku od godzin popołudniowych do godzin wieczornych

Zajęcia odbywają się w weekendy,  w soboty i niedziele co dwa tygodnie

 

 

Absolwent po ukończeniu kierunku: Technik usług kosmetycznych, nabędzie umiejętności w zakresie:

1) przeprowadzania diagnozy kosmetycznej;

2) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających;

3) udzielania porad kosmetycznych;

4) organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

Po ukończeniu kierunku szkoły słuchacz może podjąć pracę w:

  • Gabinetach kosmetycznych
  • Salonach odnowy biologicznej
  • Salonach spa
  • Otworzyć własną działalność gospodarczą

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU
TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH


Okres kształcenia:
2 lata (4 semestry)
Kwalifikacje:
K1 - Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy (A.61.)
K2 - Wykonywanie zabiegów pielegnacyjnych ciała, dłoni i stóp (A.62.)

Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestry Liczba godzin w  cyklu nauczania
I II III IV
Przedmioty ogólnokształcące
1 Podstawy przedsiębiorczości 20 20
Łączna liczba godzin 20 0 0 0 20
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym 15 15 20 50
2 Język obcy w kosmetyce (angielski) 10 10 15 15 50
3 Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce 15 15 10 10 50
4 Kosmetyka pielegnacyjna i upiększjąca twarzy, szyi i dekoltu 50 45 95
5 Kosmetyka pielegnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciala 55 40 95
Łączna liczba godzin 75 85 95 85 340
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym*
1 Kosmetyka pielegnacyjna i upiększjąca twarzy, szyi i dekoltu 80 90 170
2 Kosmetyka pielegnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciala 80 90 170
Łączna liczba godzin 80 90 80 90 340
Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego 175 175 175 175 700

 

Minimalny wymiar praktyk zawodowych tyg. godz.
sem I - zgodnie z podstawą programową
sem II - zgodnie z podstawą programową 2 80
sem III - zgodnie z podstawą programową
sem IV - zgodnie z podstawą programową 2 80
Razem 4 160

 

* zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego lub u pracodawcy

Egzamin potwierdzający kwalifikację K1 odbywa się pod koniec semestru II

Egzamin potwierdzający kwalifikację K2 odbywa się pod koniec semestru IV

Przy zapisie potrzebne będą:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • 4 zdjęcia legitymacyjne
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki i wykonywania zawodu
  • kserokopia dowodu osobistego

Z NAMI ZDASZ EGZAMIN ZAWODOWY !!!

Zapisz się online

NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o.
Siedziba 00-023 Warszawa, ul. Widok 8
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 525 255 89 74, REGON 146748188, KRS 0000467126
Kapitał zakładowy 5 000 zł

Uwaga: Witryna www nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn.

Copyright © NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o.
Wszelkie prawa zastrzeżone