Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Asystent kierownika produkcji filmowej

Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej


Uzyskany tytuł zawodowy: Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej

Symbol cyfrowy zawodu: 343902

Kierunek realizowany jest przez 2 lata, 4 semestry Jeżeli chciałbyś związać swoją przyszłość z planowanie i przygotowywaniem produkcji filmowej i telewizyjnej,  tworzyć spoty reklamowe, filmy, reportaże telewizyjne oraz poznawać gwiazdy filmowe, a do tego dobrze się czujesz wśród wielu ludzi, to proponujemy podjęcie nauki na kierunku asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej w NOVA Policealna Szkoła Zawodowa.

 

Organizacja zajęć

 

Zajęcia realizowane są w formie zaocznej – zazwyczaj co dwa tygodnie w dwa lub trzy dni:

 Możliwe tryby kształcenia w formie zaocznej:

a)     dzienny: zajęcia realizowane są w 2 – 3 dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach rannych a kończą w godzinach popołudniowych.

b)     wieczorowy: zajęcia realizowane są w 2 – 3 dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach popołudniowych a kończą w godzinach wieczorowych

c)     weekendowy: zajęcia realizowane są w soboty i niedziele. Tryb dostosowany dla osób pracujących w dni powszednie.

 

Korzyści dla Absolwentów

Po ukończeniu kierunku nabędziesz umiejętności w zakresie:

-         dobierania i zamawiania odpowiedniego sprzętu technicznego,

-         przygotowania planu produkcji filmowej I telewizyjnej,

-         obsługi nowoczesnych technologii komputerowych do produkcji filmów oraz rozliczania produkcji,

-         zapewniania ekipie realizacyjnej właściwych warunków pracy,

-         koordynowania prac w zakresie produkcji filmowej I telewizyjnej,

-         sporządzania dokumentacji związanej z organizacją produkcji filmowej i telewizyjnej,

-         znajomości i stosowania przepisów prawa związanych z produkcją filmową i telewizyjną

 

Po ukończeniu kierunku możliwe jest podjęcie pracy w: 

- mediach,

- agencjach reklamowych,

- przedsiębiorstwach organizujących produkcję filmową i telewizyjną,

- przedsiębiorstwach produkujących filmy, audycje i programy telewizyjne,

- przedsiębiorstwach świadczących usługi na rzecz produkcji filmowej i telewizyjnej lub

- prowadzić własna gospodarczą w zakresie filmowania, przetwarzania oraz powielania i publikowania materiałów 

  filmowych.

 

W trakcje nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następującej kwalifikacji:

ST.09. Przygotowanie i organizacja produkcji filmowej/telewizyjnej


L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II III IV
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1 Podstawy przedsiębiorczości 10 10     20
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20       20
3 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20       20
4 Komunikacja personalna i społeczna 15       15
5 Język angielski zawodowy 20 30 15 10 75
6 Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej 40 40 20 20 120
7 Ekonomika produkacji filmowej i telewizyjnej 20 30 20 20 90
Ogólna liczba godzin 135 100 55 50 340
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
8 Komputerowe wspomaganie procesu planowania produkcji filmowej i telewizyjnej 30 30 30   90
9 Produkcja i postprodukcja filmowa i telewizyjna   35 50 85 170
10 Planowanie, przygotowanie i realizacja produkcji filmowej i telewizyjnej     40 40 80
Ogólna liczba godzin 30 65 120 125 340
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 175 175 175 175 700
Praktyka zawodowa       320 320
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację ST.09. odbywać się będzie pod koniec IV semestru

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188