Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Florysta z aranżacją ceremonii ślubnych

Kierunek:  Florysta z aranżacją ceremonii ślubnych 

Symbol cyfrowy zawodu: 343203

Zajęcia realizowane są przez 1 rok, 2 semestry

Zawód florysty w Polsce cieszy się coraz większą popularnością. Wybierając kierunek Florysta w Policealnej Szkole Zawodowej NOVA nauczysz się wykonywania kompozycji roślinnych oraz tworzenia dekoracji kwiatowych.


Organizacja zajęć

Zajęcia realizowane są w trzech trybach kształcenia:

System dziennyzajęcia realizowane są w dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach rannych a kończą w godzinach popołudniowych.

System zaoczny: zajęcia realizowane są w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Tryb dostosowany dla osób pracujących.

System wieczorowy: zajęcia realizowane są w dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach popołudniowych a kończą w godzinach wieczorowych.

Korzyści dla Absolwenta

Absolwent po ukończeniu kierunku Florysta  nabędzie umiejętności w zakresie:

- projektowania dekoracji roślinnych,

- wykonywania dekoracji roślinnych,

- aranżacji florystycznego wystroju wnętrz oraz otwartej przestrzeni.

W trakcie nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następującej kwalifikacji: 

RL.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych

L.p.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestr

Razem

I

II

Zajęcia w kształceniu ogólnym

1

Podstawy przedsiębiorczości

10

10

20

Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym

2

Bezpieczeństwo i higiena pracy

10

 

10

3

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

20

 

20

4

Komunikacja personalna i społeczna

15

 

15

5

Język angielski zawodowy

15

 

15

6

Rośliny ozdobne

15

10

25

7

Środki wyrazu twórczego i elementy historii sztuki

10

 

10

8

Kompozycje florystyczne

20

20

40

9

Materiałoznawstwo roślinne i nieroślinne

15

 

15

10

Dokumentacja projektowa dekoracji roślinnych

 

20

20

Ogólna liczba godzin

120

50

170

Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym

11

Wykonywanie, pielęgnowanie i sprzedaż wyrobów florystycznych

50

120

170

Ogólna liczba godzin

50

120

170

Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

180

180

360

12

Trendy w organizacji ślubów i wesel

20

 

20

13

Aranżacja ceremonii ślubnych

 

20

20

Praktyka zawodowa

 

 

160

Egzamin potwierdzający kwalifikację RL.26 odbywać się będzie pod koniec II semestru

 

Warunki rekrutacji:

· świadectwo ukończenia szkoły średniej,  (oryginał, odpis, duplikat lub kopia poświadczona przez notariusza),


 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188