Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Opiekunka dziecięca z organizacją zabaw i zajęć dla dzieci

 

SPECJALNOŚĆ

 

OPIEKUNKA DZIECIĘCA

 

325905

 

SPECIALITY

 

CHILD CARE WORKERS

 

325905

 

L.p.Obowiązkowe zajęcia edukacyjneSemestrRazem
IIIIIIIV
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1Podstawy przedsiębiorczości1010  20
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2Bezpieczeństwo i higiena pracy20   20
3Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej20   20
4Język niemiecki zawodowy202015 55
5Podstawy anatomii i fizjologii człowieka1020  30
6Promocja i profilaktyka zdrowia 15  15
7Zagrożenia życia i zdrowia oraz pierwsza pomoc20   20
8Zagadnienia psychologii i socjologii10   10
9Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia1010  20
10Język migowy20   20
11Teoretyczne podstawy pielegnowania dziecka3525  60
12Teoria wychowania i edukacji dziecka  152035
13Organizacja rozwoju artystycznego dziecka  152035
Ogólna liczba godzin165904540340
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
14Pielęgnowanie dziecka 755055180
15Wychowanie i edukacja dziecka  404080
16Zajęcia artystyczne  404080
Ogólna liczba godzin075130135340
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych175175175175700
Praktyka zawodowa   160160
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację w zawodzie odbywać się będzie pod koniec IV semestru

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188