Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Opiekunka dziecięca

 

SPECJALNOŚĆ

 

OPIEKUNKA DZIECIĘCA

 

325905

 

SPECIALITY

 

CHILD CARE WORKERS

 

325905

 

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II III IV
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1 Podstawy przedsiębiorczości 10 10     20
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20       20
3 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20       20
4 Język niemiecki zawodowy 20 20 15   55
5 Podstawy anatomii i fizjologii człowieka 10 20     30
6 Promocja i profilaktyka zdrowia   15     15
7 Zagrożenia życia i zdrowia oraz pierwsza pomoc 20       20
8 Zagadnienia psychologii i socjologii 10       10
9 Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia 10 10     20
10 Język migowy 20       20
11 Teoretyczne podstawy pielegnowania dziecka 35 25     60
12 Teoria wychowania i edukacji dziecka     15 20 35
13 Organizacja rozwoju artystycznego dziecka     15 20 35
Ogólna liczba godzin 165 90 45 40 340
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
14 Pielęgnowanie dziecka   75 50 55 180
15 Wychowanie i edukacja dziecka     40 40 80
16 Zajęcia artystyczne     40 40 80
Ogólna liczba godzin 0 75 130 135 340
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 175 175 175 175 700
Praktyka zawodowa       160 160
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację w zawodzie odbywać się będzie pod koniec IV semestru

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188