Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik archiwista

 

SPECJALNOŚĆ

 

 

 

TECHNIK ARCHIWISTA

 

441403

 

SPECIALITY

 

FILING AND COPYING CLERKS

 

 

4415

 


L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II III IV
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1 Podstawy przedsiębiorczości 10 10     20
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20       20
3 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20       20
4 Komunikacja personalna i społeczna 15       15
5 Język angielski zawodowy 20 30     50
6 Podstawy archiwistyki 20 20 20   60
7 Przepisy prawa archiwalnego       40 40
8 Organizacja pracy w archiwum 20 40 35 40 135
Ogólna liczba godzin 115 90 55 80 340
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
9 Technika i praca biurowa 30       30
10 Prowadzenie archiwum 20 30 55   105
11 Opracowywanie i przygotowywanie dokumentów i materiałów archiwalnych   45 65 65 175
12 Elektroniczne gromadzenie dokumentów       30 30
Ogólna liczba godzin 50 75 120 95 340
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 175 175 175 175 700
Praktyka zawodowa       160 160
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację AU.63 odbywać się będzie pod koniec III semestru
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację AU.64 odbywać się będzie pod koniec IV semestru

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188