Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik budowy dróg

Technik budowy dróg


Uzyskany tytuł zawodowy: Technik budowy dróg

Symbol cyfrowy zawodu: 311216

Kierunek realizowany jest przez 2 lata, 4 semestry Jeżeli interesujesz się budowa i utrzymaniem dróg i autostrad, lotnisk i obiektów mostowych, jesteś cierpliwy i lubisz pracę na świeżym powietrzu, to proponujemy podjęcie nauki na kierunku technik budowy dróg w NOVA Policealna Szkoła Zawodowa.

 

Organizacja zajęć

 

Zajęcia realizowane są w formie zaocznej – zazwyczaj co dwa tygodnie w dwa lub trzy dni:

 Możliwe tryby kształcenia w formie zaocznej:

a)     dzienny: zajęcia realizowane są w 2 – 3 dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach rannych a kończą w godzinach popołudniowych.

b)     wieczorowy: zajęcia realizowane są w 2 – 3 dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach popołudniowych a kończą w godzinach wieczorowych

c)     weekendowy: zajęcia realizowane są w soboty i niedziele. Tryb dostosowany dla osób pracujących w dni powszednie.

 

Korzyści dla Absolwentów

Po ukończeniu kierunku nabędziesz umiejętności w zakresie:

-         organizowania, budowania i nadzorowania dróg i obiektów mostowych,

-         kosztorysowania budowy dróg i obiektów mostowych,

-         prowadzenia dokumentacji przetargowej,

-         wytwarzaniem materiałów i elementów do budowy dróg i mostów,

-         zarzadzania drogami i mostami,

-         wykonywania pomiarów za pomocą przyrządów optycznych,

-         pracy w zespole i prowadzenia własnej działalności.

 

Po ukończeniu kierunku możliwe jest podjęcie pracy w: 

- firmach drogowych,

- biurach projektowych,

- organach administracji państwowej i samorządowej,

- wytwórniach materiałów drogowych i budowlanych,

- laboratoriach drogowych,

 

W trakcje nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następującej kwalifikacji:

K1 – Wykonywanie robót drogowych (B.2.)

K2 – Organizacja robót związanych z utrzymaniem dróg i obiektów mostowych (B.32.)

K3 – Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej (B.32.)


L.p.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

semestr 
I

semestr II

semestr III

semestr IV

Suma godzin 
w  okresie nauczania

Przedmioty ogólnokształcące

1

Podstawy przedsiębiorczości*

20

 

 

 

20

Łączna liczba godzin

20

0

0

0

20

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Budownictwo ogólne

40

 

 

 

40

2

Technologia robót ziemnych i nawierzchniowych

70

45

 

 

115

3

Organizacja robót drogowych i utrzymaniowych

 

60

30

 

90

4

Kosztorysowanie w budownictwie

 

 

 

45

45

5

Język angielski w drogownictwie

 

 

 

30

30

6

Działalność gospodarcza w budownictwie

 

 

 

20

20

Łączna liczba godzin

110

105

30

95

340

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1

Dokumentacja techniczna

45

 

 

 

45

2

Roboty ziemne i nawierzchniowe

 

70

55

 

125

3

Nadzór robót oraz utrzymanie dróg i obiektów mostowych

 

 

90

 

90

4

Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa w budownictwie

 

 

 

80

80

Łączna liczba godzin

45

70

145

80

340

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

155

175

175

175

680

Semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

175

175

175

175

700


*prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu 

Wymiar praktyk zawodowych

tyg.

godz.

semestr II

4

160

semestr III

2

80

semestr IV

2

80

Razem

8

320


Egzamin potwierdzający kwalifikację K1 odbywa się pod koniec II semestru

Egzamin potwierdzający kwalifikację K2 odbywa się pod koniec III semestru

Egzamin potwierdzający kwalifikację K3 odbywa się pod koniec IV semestru

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188