Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik eksploatacji portów i terminali

Technik eksploatacji portów i terminali

Uzyskany tytuł zawodowy: Technik eksploatacji portów i terminali

Symbol cyfrowy zawodu: 333106

Kierunek realizowany jest przez 2 lata, 4 semestry Jeżeli chciałbyś związać swoją przyszłość z terminalami lotniczymi, samochodowymi lub kolejowymi, czy też z portami morskimi lub rzecznymi, to proponujemy podjęcie nauki na kierunku technik eksploatacji portów i terminali w NOVA Policealna Szkoła Zawodowa.

 

Organizacja zajęć

 

Zajęcia realizowane są w formie zaocznej – zazwyczaj co dwa tygodnie w dwa lub trzy dni:

 Możliwe tryby kształcenia w formie zaocznej:

a)     dzienny: zajęcia realizowane są w 2 – 3 dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach rannych a kończą w godzinach popołudniowych.

b)     wieczorowy: zajęcia realizowane są w 2 – 3 dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach popołudniowych a kończą w godzinach wieczorowych

c)     weekendowy: zajęcia realizowane są w soboty i niedziele. Tryb dostosowany dla osób pracujących w dni powszednie.

 

Korzyści dla Absolwentów

Po ukończeniu kierunku nabędziesz umiejętności w zakresie:

- biegłego posługiwania się językiem angielskim i niemieckim,

- obsługi podróżnych i środków transportu w portach morskich i terminalach lotniczych, kolejowych i samochodowych,

- organizacji eksploatacji portów i terminali w zakresie przeładunku i magazynowania,

- samodzielności podejmowania działań i wydawania decyzji.

Po ukończeniu kierunku możliwe jest podjęcie pracy w: 

- portach morskich i rzecznych, 

- terminalach lotniczych, kolejowych i samochodowych,

- działach transportowo – spedycyjnych przedsiębiorstw.

 

 

W trakcje nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następującej kwalifikacji:

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II III IV
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1 Podstawy przedsiębiorczości 10 10     20
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20       20
3 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20       20
4 Komunikacja personalna i społeczna 15       15
5 Język angielski zawodowy 20 30     50
6 Podstawy organizacji portów i terminali 40       40
7 Język niemiecki/rosyjski zawodowy     20 30 50
8 Organizacja obsługi podróżnych 30 15     45
9 Podstawy transportu i spedycji     40 10 50
10 Procesy magazynowe   50     50
Ogólna liczba godzin 145 95 60 40 340
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
11 Obsługa podróżnych 20 40     60
12 Dokumentacja magazynowa i przewozowa   30 50 60 140
13 Organizowanie obsługi środków transportu bliskiego     65 75 140
Ogólna liczba godzin 20 70 115 135 340
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 175 175 175 175 700
Praktyka zawodowa       160 160
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację AU.33 odbywać się będzie pod koniec III semestru
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację AU.34 odbywać się będzie pod koniec IV semestru


 *prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu


Wymiar praktyk zawodowych

tyg.

godz.

semestr III

2

80

semestr IV

2

80

Razem

4

160Egzamin potwierdzający kwalifikację K1 odbywa się pod koniec III semestru
Egzamin potwierdzający kwalifikację K2 odbywa się pod koniec IV semestru


 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188