Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik optyk
Zawód: technik optyk 325302
Cykl kształcenia: 4 semestry (2 lata) 

SPECJALNOŚĆ

 

TECHNIK OPTYK

 

325302

 

SPECIALITY

 

DISPENSING OPTICIANS

 

3254

 
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
MG.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych
MG.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II III IV
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1 Podstawy przedsiębiorczości 10 10     20
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20       20
3 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20       20
4 Komunikacja personalna i społeczna 15       15
5 Język angielski zawodowy 20 20     40
6 Maszynoznawstwo i materiałoznawstwo 25 15 15   55
7 Podstawy optyki, elektrotechniki i elektroniki 40       40
8 Rysunek i dokumentacja techniczna 25       25
9 Technologie elementów, układów optycznych i pomocy wzrokowych   30 20 45 95
10 Anatomia, fizjologia i patologia narządu wzroku       30 30
Ogólna liczba godzin 165 65 35 75 340
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
11 Pomiary oftalmiczne       30 30
12 Wykonywanie elementów i układów optycznych oraz pomocy wzrokowych   60 45 35 140
13 Montaż i demontaż elementów układów i przyrządów optycznych   20 40   60
14 Naprawa elementów układów, przyrządów optycznych i pomocy wzrokowych   20 55 35 110
Ogólna liczba godzin 0 100 140 100 340
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 175 175 175 175 700
Praktyka zawodowa       160 160
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację MG.14. odbywać się będzie pod koniec III semestru
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację MG.30. odbywać się będzie pod koniec IV semestru


 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188