Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik optyk


 

SPECJALNOŚĆ

 

TECHNIK OPTYK

 

325302

 

SPECIALITY

 

DISPENSING OPTICIANS

 

3254

 SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

Kwalifikacje:

K1 - Montaż i naprawa elementów i układów optycznych (M.14.)

 

 

K2 - Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych (M.30.)

 

 

Lp

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

semestr
I

semestr II

semestr III

semestr IV

Suma godzin
w  okresie nauczania

Przedmioty ogólnokształcące

1

Podstawy przedsiębiorczości*

20

 

 

 

20

Łączna liczba godzin

20

0

0

0

20

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Podstawy konstrukcji maszyn

20

 

 

 

20

2

Technologia z materiałoznawstwem

20

 

 

 

20

3

Elektrotechnika z elektroniką

 

20

 

 

20

4

Optyka

40

 

 

 

40

5

Konstrukcja i eksploatacja elementów, przyrządów i układów optycznych

 

45

40

 

85

6

Konstrukcja i eksploatacja pomocy wzrokowych

 

 

45

45

90

7

Anatomia, fizjologia i patologia oka

25

 

 

 

25

8

Działalność gospodarcza

 

 

 

20

20

9

Język obcy zawodowy

 

 

 

20

20

Łączna liczba godzin

105

65

85

85

340

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym**

1

Pracownia podstaw konstrukcji maszyn

30

 

 

 

30

2

Pracownia pomiarów i kontroli

 

40

 

 

40

3

Pracownia optometryczna

 

 

30

 

30

4

Pracownia optyczna

 

 

 

60

60

5

Techniki wytwarzania

20

70

60

30

180

Łączna liczba godzin

50

110

90

90

340

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

155

175

175

175

680

Semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

175

175

175

175

700

*prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

**zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego
oraz u pracodawcy

 

Wymiar praktyk zawodowych

tyg.

godz.

 

 

 

 

semestr I

 

 

 

 

 

 

semestr II

 

 

 

 

 

 

semestr III

 

 

 

 

 

 

semestr IV

4

160

 

 

 

 

Razem

4

160

 

 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikację K1 odbywa się pod koniec III semestru

Egzamin potwierdzający kwalifikację K2 odbywa się pod koniec IV semestru


 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188