Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik rachunkowości z obsługą spółek

Uzyskany tytuł zawodowy: Technik rachunkowości z obsługą spółek

Symbol cyfrowy zawodu: 431103 

Zajęcia realizowane są 2 lata, 4 semestry

Technik rachunkowości jest  kierunkiem stworzonym dla osób, które chcą powiązać swoją przyszłość zawodową z pracą w dziale finansowym, księgowością i ekonomią. Przed Absolwentami  tego kierunku otwierają się liczne perspektywy pracy. NOVA Policealna Szkoła zawodowa gwarantuje Ci sukces!

Organizacja zajęć

Zajęcia realizowane są w trzech trybach kształcenia:

System dziennyzajęcia realizowane są w dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach rannych a kończą w godzinach popołudniowych.

System zaoczny: zajęcia realizowane są w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Tryb dostosowany dla osób pracujących.

System wieczorowy: zajęcia realizowane są w dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach popołudniowych a kończą w godzinach wieczorowych.

Korzyści dla Absolwentów

Absolwent po ukończeniu kierunku nabędzie umiejętności w zakresie: 

- prowadzenia rachunkowości,

- rozliczania danin publicznych,

- rozliczania wynagrodzeń,

- rozliczania składek pobieranych przez ZUS,

- prowadzania analizy finansowej.


Absolwent może uzyskać zatrudnienie w : 

- biurach rachunkowych,

- towarzystwach ubezpieczeniowych,

- dziale finansowo- księgowym przedsiębiorstw, 

- urzędach skarbowych, 

- bankach.


SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

Zawód: technik rachunkowości 431103 z obsługą spółek

Cykl kształcenia: 4 semestry (2 lata)

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

AU.36. Prowadzenie rachunkowości

AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

L.p.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestr

Razem

I

II

III

IV

Zajęcia w kształceniu ogólnym

1

Podstawy przedsiębiorczości

10

10

 

 

20

Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym

2

Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

 

 

 

20

3

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

20

 

 

 

20

4

Komunikacja personalna i społeczna

15

 

 

 

15

5

Język angielski zawodowy

20

30

 

 

50

6

Podstawy ekonomii

20

 

 

 

20

7

Elementy statystyki

20

 

 

 

20

8

Podstawy działalności i rozliczania spółek

 

10

20

 

30

9

Rachunkowość

20

65

 

 

85

10

Wynagrodzenia

 

 

20

20

40

11

Podatki i rozliczenia z ZUS

 

 

20

20

40

Ogólna liczba godzin

135

105

60

40

340

Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym

11

Technika i praca biurowa

30

40

 

 

70

12

Prowadzenie rachunkowości i finansów spółek

 

 

20

20

40

12

Prowadzenie biura rachunkowego

 

20

95

 

115

13

Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

 

 

 

115

115

Ogólna liczba godzin

30

60

115

135

340

Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

175

175

175

175

700

Praktyka zawodowa

 

 

 

160

160

Egzamin potwierdzający kwalifikację AU.36 odbywać się będzie pod koniec III semestru

Egzamin potwierdzający kwalifikację AU.65 odbywać się będzie pod koniec IV semestru


Warunki rekrutacji:

· świadectwo ukończenia szkoły średniej,  (oryginał, odpis, duplikat lub kopia poświadczona przez notariusza),


 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188