Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik telekomunikacji

Technik telekomunikacji


Uzyskany tytuł zawodowy: Technik telekomunikacji

Symbol cyfrowy zawodu: 352203

Kierunek realizowany jest przez 2 lata, 4 semestry Jeśli chciałbyś świadczyć usługi ukierunkowane na montowanie, uruchamianie, konfigurowanie i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych, transmisję danych i analizę ruchu w sieciach cyfrowych, a przy tym interesujesz się elektroniką analogową i cyfrową oraz przetwarzaniem sygnałów, optoelektroniki światłowodowej, łączy radiowych i satelitarnych, systemów telekomunikacyjnych i teletransmisyjnych oraz protokołów sieciowych, to proponujemy podjęcie nauki na kierunku technik telekomunikacji w NOVA Policealna Szkoła Zawodowa. Kierunek ten doskonale przygotowuje do studiów informatycznych, teleinformatycznych i telekomunikacyjnych.

 

Organizacja zajęć

 

Zajęcia realizowane są w formie zaocznej – zazwyczaj co dwa tygodnie w dwa lub trzy dni:

 Możliwe tryby kształcenia w formie zaocznej:

a)     dzienny: zajęcia realizowane są w 2 – 3 dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach rannych a kończą w godzinach popołudniowych.

b)     wieczorowy: zajęcia realizowane są w 2 – 3 dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach popołudniowych a kończą w godzinach wieczorowych

c)     weekendowy: zajęcia realizowane są w soboty i niedziele. Tryb dostosowany dla osób pracujących w dni powszednie.

 

Korzyści dla Absolwentów

Po ukończeniu kierunku nabędziesz umiejętności w zakresie:

- uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich;

- projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych;

- montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych;

- instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych;

- administrowania sieciami teleinformatycznymi.

Po ukończeniu kierunku możliwe jest podjęcie pracy w: 

- przedsiębiorstwach i organizacjach eksploatujących systemy telekomunikacyjne,

- firmach świadczących usługi telekomunikacyjne (budowa, eksploatacja i utrzymanie systemów i sieci   

  telekomunikacyjnych),

- zakładach produkujących elementy linii i urządzeń telekomunikacyjnych,

- serwisach sprzętu telekomunikacyjnego,

- salonach sieci sprzedaży urządzeń telekomunikacyjnych lub

- możesz założyć własną firmę świadczącą usługi teleinformatyczne z zakresu przyłączy abonenckich, sieci komputerowych i sieci rozległych.

 

W trakcje nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następującej kwalifikacji:

K1 - Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych (E.2.)
K2 - Uruchamianie oraz utrzymanie linii i urządzeń transmisji cyfrowej (E.9.)
K3 - Montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych (E.10.)

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II III IV
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1 Podstawy przedsiębiorczości 10 10     20
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20       20
3 Język angielski zawodowy 20       20
4 Podejmowanie i prowadzenie działalnosci gospodarczej 20       20
5 Komunikacja personalna i społeczna 15       15
6 Podstawy systemów komputerowych 20       20
7 Elektrotechnika i elektronika 45 20     65
8 Media transmisyjne   20 20 10 50
9 Przetwarzanie sygnałów     15 25 40
10 Urządzenia telekomunikacyjne     15 35 50
11 Sieci dostępowe   35     35
12 Sieci rozległe   35     35
Ogólna liczba godzin 140 110 50 70 370
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
13 Pomiary elektryczne i elektroniczne   40 25   65
14 Rysunek techniczny 25       25
15 Montaż i konserwacja traktów telekomunikacyjnych   15 20 15 50
16 Pomiary parametrów transmisyjnych w torach telekomunikacyjnych       40 40
17 Montaż i konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych       50 50
18 Uruchamianie i utrzymanie sieci dostępowych     40   40
19 Uruchamianie i utrzymanie sieci rozległych     40   40
Ogólna liczba godzin 25 55 125 105 310
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 175 175 175 175 700
Praktyka zawodowa       160 160
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację EE.01. odbywać się będzie pod koniec III semestru
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację EE.06. odbywać się będzie pod koniec IV semestru

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188