Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik transportu drogowego

Technik transportu drogowego

Uzyskany tytuł zawodowy: Technik transportu drogowego

Symbol cyfrowy zawodu: 311927

Kierunek realizowany jest przez 2 lata, 4 semestryBranża transportowa jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się na świecie. Technik transportu drogowego zajmuje się planowaniem i organizowaniem przewozu drogowego podróżnych oraz transportu ładunków. Wykonuje również prace związane z obsługą środków transportu drogowego oraz prowadzi dokumentację dotyczącą przewozu drogowego osób i ładunków. Technik transportu drogowego ma również umiejętności prowadzenia pojazdów samochodowych.

Jeśli branża transportowa i samochodowa to Twój żywioł, to proponujemy podjęcie nauki na kierunku technik transportu drogowego w NOVA Policealna Szkoła Zawodowa.

 

Organizacja zajęć

 

Zajęcia realizowane są w formie stacjonarnej – przez 16 tygodni w trzy dni

 Możliwe tryby kształcenia w formie stacjonarnej:

a)     dzienny: zajęcia realizowane są w 3 dni powszednie tygodnia, rozpoczynają się w godzinach rannych a kończą w godzinach popołudniowych.

b)     weekendowy: zajęcia realizowane są w piątki, soboty i niedziele. Tryb dostosowany dla osób pracujących w dni powszednie.

 

Korzyści dla Absolwentów

Po ukończeniu kierunku nabędziesz umiejętności w zakresie:

- planowania i organizowania prac dotyczących przewozu drogowego podróżnych oraz ładunków;

- wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;

- prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego osób i ładunków;

- prowadzenia pojazdów samochodowych.

 

Po ukończeniu kierunku możliwe jest podjęcie pracy w: 

- Polsce i na świecie w branży transportu osób i ładunków,

- urzędach w wydziale transportu i komunikacji,

- firmach przewozowych,

lub możesz założyć własną działalność gospodarczą uzyskując u nas wymagane kwalifikacje.

 

Warunki przyjęcia do szkoły:

- posiadanie wykształcenia średniego,

- aktualne prawo jazdy kat. B,

- zaświadczenie o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu

W trakcje nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następującej kwalifikacji:

 

K1 – Eksploatacja środków transportu drogowego (A.69.)

K2 – Organizacja przewozu środkami transportu drogowego (A.70.)

L.p.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

semestr
I

semestr II

semestr III

semestr IV

Suma godzin
w  okresie nauczania

Przedmioty ogólnokształcące

1

Podstawy przedsiębiorczości*

2

 

 

 

32

Łączna liczba godzin

2

0

0

0

32

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Podstawy maszynoznawstwa

2

2

 

 

64

2

Przepisy ruchu drogowego

2

2

 

 

64

3

Środki transportu wewnętrznego i drogowego

8

4

2

 

224

4

Organizacja procesów transportowych

 

 

4

4

128

5

Język angielski zawodowy

 

 

2

2

64

6

Działalność gospodarcza

 

1

1

1

48

Łączna liczba godzin

12

9

9

7

592

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym**

1

Eksploatacja środków transportu w przewozie

5

10

5

 

320

2

Obsługa pasażerów i ładunków w transporcie drogowym

 

 

5

12

272

Łączna liczba godzin

5

10

10

12

592

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

17

19

19

19

1184

Semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

19

19

19

19

1184

*prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

**zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego
oraz u pracodawcy

 

Wymiar praktyk zawodowych

tyg.

godz.

 

 

 

 

semestr IV

4

160

 

 

 

 

Razem

4

160

 

 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikację K1 odbywa się pod koniec III semestru

Egzamin potwierdzający kwalifikację K2 odbywa się pod koniec IV semestru

Do celów obliczeniowych przyjęto, ze semestr trwa 16 tygodni dydaktycznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188