Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik usług kosmetycznych (bezpłatna)

Uzyskany tytuł zawodowy: Technik usług kosmetycznych

Symbol cyfrowy zawodu: 514207

Zajęcia realizowane są przez 2 lata, 4 semestry

Na kierunku Technik usług kosmetycznych zdobędziesz wiedzę z zakresu kosmetyki upiększającej i leczniczej. Nauczysz się wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych ciała oraz Zgłębisz tajniki prowadzenia i organizacji gabinetu kosmetycznego.


Z dyplomem Technika usług kosmetycznych zdobędziesz wymarzoną pracę ! 

Organizacja zajęć

Zajęcia realizowane są w trzech trybach kształcenia:

System dziennyzajęcia realizowane są w dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach rannych a kończą w godzinach popołudniowych.

System zaoczny: zajęcia realizowane są w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Tryb dostosowany dla osób pracujących.

System wieczorowy: zajęcia realizowane są w dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach popołudniowych a kończą w godzinach wieczorowych.Korzyści dla Absolwentów

Absolwent po ukończeniu kierunku: Technik usług kosmetycznych, nabędzie umiejętności w zakresie:

- przeprowadzania diagnozy kosmetycznej,

- wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających,

- udzielania porad kosmetycznych,

- organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć pracę w: 

- gabinetach kosmetycznych,  

-salonach odnowy biologicznej, 

-salonach SPA, 

Absolwent ma także możliwość otworzenia własnej działalności gospodarczej.


W trakcie nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następujących kwalifikacji : 

K1 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy (A.61.)

K2 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (A.62.)

L.p.Obowiązkowe zajęcia edukacyjneSemestrRazem
IIIIIIIV
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1Podstawy przedsiębiorczości1010  20
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2Bezpieczeństwo i higiena pracy20   20
3Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej20   20
4Komunikacja personalna i społeczna15   15
5Język angielski zawodowy2030  50
6Podstawy dermatologii40   40
7Chemia kosmetyczna 35  35
8Organizacja salonu  202040
9Kosmetyka twarzy, szyi i dekoltu2040  60
10Kosmetyka dłoni, stóp i ciała  204060
Ogólna liczba godzin1351054060340
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
11Zabiegi kosmetyczne twarzy, szyi i dekoltu306080 170
12Zabiegi kosmetyczne dłoni, stóp i ciała  55115170
Ogólna liczba godzin3060135115340
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych175175175175700
Praktyka zawodowa   160160
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację AU.61 odbywać się będzie pod koniec III semestru
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację AU.62 odbywać się będzie pod koniec IV semestru

Warunki rekrutacji:

· świadectwo ukończenia szkoły średniej,  (oryginał, odpis, duplikat lub kopia poświadczona przez notariusza),


 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188