Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik usług pocztowych i finansowych

Technik usług pocztowych i finansowych


Uzyskany tytuł zawodowy: Technik usług pocztowych i finansowych

Symbol cyfrowy zawodu: 421108

Kierunek realizowany jest przez 1 rok, 2 semestry Jeśli chciałbyś pracować w punktach świadczących usługi finansowe lub na poczcie, lubisz pracę biurową i obracanie towarami a do tego cechuje Cię otwartość, to proponujemy podjęcie nauki na kierunku technik usług pocztowych i finansowych w NOVA Policealna Szkoła Zawodowa.

 

Organizacja zajęć

 

Zajęcia realizowane są w formie zaocznej – zazwyczaj co dwa tygodnie w dwa lub trzy dni:

 Możliwe tryby kształcenia w formie zaocznej:

a)     dzienny: zajęcia realizowane są w 2 – 3 dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach rannych a kończą w godzinach popołudniowych.

b)     wieczorowy: zajęcia realizowane są w 2 – 3 dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach popołudniowych a kończą w godzinach wieczorowych

c)     weekendowy: zajęcia realizowane są w soboty i niedziele. Tryb dostosowany dla osób pracujących w dni powszednie.

 

Korzyści dla Absolwentów

Po ukończeniu kierunku nabędziesz umiejętności w zakresie:

–      świadczenia usług pocztowych i kurierskich,

–      realizowania usług finansowych,

–      realizowanie obrotu towarowego,

–      opracowywania przesyłek,

–      ekspediowania i przewóz przesyłek,

–      obsługi klienta w języku angielskim.

 

Po ukończeniu kierunku możliwe jest podjęcie pracy w: 

- firmach pocztowo – kurierskich, np. DHL

- punkcie pocztowym, np. Poczta Polska

- punktach świadczących usługi finansowe, np. kantor, lub

- możesz założyć własną firmę świadczącą usługi pocztowo - finansowe

 

W trakcje nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następującej kwalifikacji:

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II III IV
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1 Podstawy przedsiębiorczości 10 10     20
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20       20
3 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20       20
4 Komunikacja personalna i społeczna 15       15
5 Język angielski zawodowy 20 30     50
6 Towaroznawstwo   40     40
7 Przepisy prawa konsumenckiego     15 15 30
8 Podstawy marketingu i raklamy   20     20
9 Usługi pocztowe i kurierskie 40 10 15   65
10 Przesyłki pocztowe       80 80
Ogólna liczba godzin 115 100 30 95 340
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
11 Technika i praca biurowa 30 50     80
12 Realizowanie usług finansowych 20 15 35   70
13 Realizowanie obrotu towarowego     70   70
14 Ekspediowanie i przewóz przesyłek pocztowych     40 80 120
Ogólna liczba godzin 50 65 145 80 340
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 175 175 175 175 700
Praktyka zawodowa       160 160
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację AU.66 odbywać się będzie pod koniec III semestru
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację AU.67 odbywać się będzie pod koniec IV semestru

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188