Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik wiertnik

Technik wiertnik


Uzyskany tytuł zawodowy: Technik wiertnik

Symbol cyfrowy zawodu: 311707

Kierunek realizowany jest przez 2 lata, 4 semestry Jeśli interesujesz się sposobami wydobywania ropy naftowej, gazu ziemnego, wód podziemnych słodkich czy surowców mineralnych i chciałbyś wiedzieć, jak prowadzić prace wiertnicze oraz dobrze zarabiać, to proponujemy podjęcie nauki na kierunku technik wiertnik w NOVA Policealna Szkoła Zawodowa.

 

Organizacja zajęć

 

Zajęcia realizowane są w formie zaocznej – zazwyczaj co dwa tygodnie w dwa lub trzy dni:

 Możliwe tryby kształcenia w formie zaocznej:

a)     dzienny: zajęcia realizowane są w 2 – 3 dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach rannych a kończą w godzinach popołudniowych.

b)     wieczorowy: zajęcia realizowane są w 2 – 3 dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach popołudniowych a kończą w godzinach wieczorowych

c)     weekendowy: zajęcia realizowane są w soboty i niedziele. Tryb dostosowany dla osób pracujących w dni powszednie.

 

Korzyści dla Absolwentów

Po ukończeniu kierunku nabędziesz umiejętności w zakresie:

- wykonywania prac związanych z montażem i demontażem urządzeń wiertniczych;

- nadzorowania prac montażowych i demontażowych;

- dobierania narzędzi i osprzętu do wykonywania prac wiertniczych;

- organizowania i prowadzenia procesu wiercenia

 

Po ukończeniu kierunku możliwe jest podjęcie pracy w: 

- Polsce i na świecie w branży wierceń geotermalnych,

- górnictwie podziemnym i odkrywkowym,

- serwisach wiertniczych,

- w firmach świadczących usługi z zakresu wykonywania przewiertów, otworów geotermalnych, studni wierconych, badań hydrogeologicznych oraz geologiczno-inżynierskich terenów

 

W trakcje nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następującej kwalifikacji:

K1 - Wykonywanie prac wiertniczych (M.8.)
K2 - Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych (M. 34.)

L.p.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

semestr
I

semestr II

semestr III

semestr IV

Suma godzin
w  okresie nauczania

Przedmioty ogólnokształcące

1

Podstawy przedsiębiorczości*

20

 

 

 

20

Łączna liczba godzin

20

0

0

0

20

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Język angielski zawodowy

 

 

 

20

20

2

Działalność gospodarcza

 

 

 

20

20

3

Dowiercanie i awarie  wiertnicze

90

70

30

 

190

4

Podstawy geologii

40

40

 

 

80

5

BHP w wiertnictwie

 

 

10

 

10

6

Podstawy techniki

 

 

 

20

20

Łączna liczba godzin

130

110

40

60

340

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym**

1

Prace wiertnicze

25

40

95

 

160

2

Projektowanie w wiertnictwie

 

 

 

115

115

3

Maszyny i urządzenia wiertnicze

 

25

40

 

65

Łączna liczba godzin

25

65

135

115

340

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

155

175

175

175

680

Semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

175

175

175

175

700

*prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu


Wymiar praktyk zawodowych

tyg.

godz.

semestr IV

4

160

Razem

4

160


Egzamin potwierdzający kwalifikację K1 odbywa się pod koniec III semestru
Egzamin potwierdzający kwalifikację K2 odbywa się pod koniec IV semestru


 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188