Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Gimnazjum

Gimnazjum dla Dorosłych

Gimnazjum jest ważnym etapem edukacji, gdyż daje możliwości dalszego kształcenia lub zdobycia dowolnego tytułu zawodowego. Gimnazjum dla Dorosłych w Centrum Edukacyjnym NOVA daje tę możliwość bez konieczności rezygnowania z pracy zawodowej i codziennych obowiązków. 

Cena: 0 zł !

Czas trwania: 3 lata

Tryby kształcenia:

Tryb dzienny

Tryb wieczorowy

Tryb zaoczny

Zajęcia odbywają się  3 dni w tygodniu (w dni powszednie) od godzin rannych do godzin popołudniowych.

Zajęcia odbywają się  3 dni w tygodniu (w dni powszednie) od godzin popołudniowych do godzin wieczornych.

Zajęcia odbywają się w weekendy,  w soboty i niedziele co dwa tygodnie.

Rekrutacja:

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń!

 Nie ma egzaminu wstępnego oraz konkursu świadectw.

 

Wystawiamy:

· zaświadczenia do ZUS-u, KRUS-u, MOPS-u,

· legitymacje uprawniające do zniżek.

 

Przy zapisie potrzebne będą:

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał, odpis, duplikat lub kopia poświadczona przez notariusza), 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188