Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
FOTOGRAFIA CYFROWA

Cel szkolenia: Nabycie wiedzy o zasadach kompozycji, ujęć, kadrowania, oświetlenia i ekspozycji, a także wskazówki, praktyczne porady oraz przykłady na

temat fotografowania. 

Kurs ma charakter praktyczny, zajęcia będą odbywać się również w studio fotograficznym. 

Każdy uczestnik kursu musi dysponować swoim aparatem.

Kurs trwa 14 godzin dydaktycznych, cena:  650 zł


Program kursu:

 1. Fotograficzny sprzęt cyfrowy.

2. Kadr i kompozycja obrazu.

3. Rola światła – ustawienia.

4. Wykorzystanie możliwości fotografii cyfrowej.

5. Ostrość zdjęć.

6. Fotografowanie przyrody.

7. Zdjęcia na spotkaniach okolicznościowych.

8. Fotografowanie ludzi.

9. Zapobieganie najczęstszym problemom.

10. Drukowanie zdjęć.

11. Recepty na udane zdjęcia.


Każdy Uczestnik po ukończeniu Kursu otrzymuje Certyfikat oraz Zaświadczenie z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188