Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
INTENSYWNY KURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

Profil uczestnika kursu

Szkolenie skierowane jest do osób z biegłą znajomością obsługi komputera, które chcą pracować w zawodzie grafika komputerowego, osób pracujących w działach marketingu i reklamy, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, pracowników biurowych, którzy chcą używać niestandardowych elementów graficznych wektorowych w tworzonych przez siebie dokumentach oraz osób które pasjonują się grafiką komputerową i chcą rozwijać swoje umiejętności w tym zakresie.

Indywidualne podejście

Zajęcia na naszych kursach odbywają się w kameralnych grupach tj. 6 – 12 osób co pozwala nam na indywidualny kontakt z każdym kursantem. Taka forma zajęć jest najbardziej efektywna i w 100 % przynosi zamierzone efekty. Wykładowca ma możliwość bezpośredniego kontaktu z każdym z kursantów, analizę jego potrzeb oraz odpowiedź na wszystkie istotne pytania co daje nam najbardziej wymierne wyniki nauczania oraz pełne zadowolenie naszych Klientów.

Jakie umiejętności zyska uczestnik kursu ?

Uczestnicy kursu nauczą się biegle posługiwać programami CorelDraw, Photoshop i Illustrator, zdobędą wiedzę na temat zastosowania elementów grafiki rastrowej oraz wektorowej, będą w stanie samodzielnie przygotowywać ulotki, foldery, logo, zdjęcia pod punkty fotograficzne, projektować banery reklamowe na strony www, projektować layouty stron www i prezentacji ekranowych. Nabytą na szkoleniu wiedzę można wykorzystać w pracy w agencji reklamowej, wydawnictwie, działach marketingu, przygotowując atrakcyjne wizualnie projekty. Kurs ma na celu opanowanie możliwości aplikacji w takim stopniu by móc profesjonalnie zajmować się grafiką komputerową i wyróżnić się na rynku pracy.

Forma kursu

Kurs grafiki komputerowej jest realizowany w specjalnie przygotowanych salach komputerowych, gdzie każda osoba ma przygotowane własne stanowisko pracy, które zostało wyposażone w odpowiednie programy graficzne umożliwiające w pełni realizacje założeń programowych szkolenia. Najlepsze projekty naszych kursantów stanowią wystrój naszej placówki.

Certyfikat

Każdy kursant otrzymuje zaświadczenie na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz certyfikat ukończenia kursu.

KURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ – TRYB JEDNOLITY 60

Program kursu :

CorelDraw

 • Interfejs programu CorelDraw
 • Tworzenie nowych rysunków, zapisywanie i otwieranie
 • Powiększanie i przewijanie widoku strony
 • Cofanie i odtwarzanie wprowadzanych poleceń
 • Podstawowe narzędzia do rysowania
  • proste kształty – prostokąty, elipsy, wielokąty, gwiazdy, spirale
  • kształty podstawowe
  • linie i krzywe
 • Narzędzia edycyjne
  • skalowanie
  • pochylanie
  • obracanie
  • odbicia lustrzane
  • kopiowanie i duplikowanie obiektów
  • wyrównanie i rozmieszczenie
  • grupowanie
  • łączenie
  • sumowanie, przecinanie, część wspólna
 • Określanie kolejności obiektów
 • Precyzyjna transformacja obiektów
 • Kontury i wypełnienia
 • Praca z wypełnieniem siatkowym
 • Tekst i obróbka tekstu
  • rodzaje tekstu
  • praca z tekstem ozdobnym i akapitowym
  • tabulatory, kolumny, wypunktowanie, inicjały wpuszczane, oblewanie grafiki tekstem
  • tekst pisany po ścieżce
  • narzędzia językowe
 • Efekty specjalne
  • metamorfoza
  • obrys
  • przezroczystość
  • perspektywa
  • głębia
  • szybkie kadrowanie
  • cień
  • obwiednia
  • zniekształcenie
 • Praca ze stronami i narzędziami układu
 • Narzędzia wspomagające pracę (siatki, prowadnice, linijki)
 • Krzywe Beziera
  • tworzenie krzywych Beziera
  • praca na węzłach
  • tworzenie złożonych kształtów
 • Praca z warstwami
 • Parametry konfiguracyjne
 • Przygotowanie wydruku

Photoshop

 • Środowisko pracy programu Photoshop
  • obszar roboczy programu
  • powiększanie i przesuwanie
 • Praca z obrazem
  • otwieranie, powielanie i zapisywanie obrazów
  • wielkość i rozdzielczość
  • kadrowanie
  • obracanie i prostowanie
 • Retusz fotografii
  • Stempel
  • Łatka
  • Pędzel korygujący
  • Redukcja efektu czerwonych oczu
 • Paleta Historia
 • Podstawowe metody selekcji
  • narzędzia selekcji – Zaznaczenie eliptyczne lub prostokątne, Lasso, Lasso magnetyczne, Różdżka, Zakres koloru
  • usuwanie i modyfikacja zaznaczeń
  • zapisywanie i wczytywanie zaznaczeń
 • Podstawy korekty obrazu
  • korekta kolorów, jasności, nasycenia. kontrastu
  • konwersja fotografii kolorowej na czarno – białą
  • wyostrzanie zdjęć
 • Filtry
 • Podstawy pracy na warstwach
  • tworzenie nowych i usuwanie warstw
  • zmiana kolejności warstw
  • przezroczystość
  • tryby mieszania
 • Podstawy fotomontażu
 • Zaawansowane metody selekcji
  • praca w trybie Szybkiej maski
  • tworzenie i edycja ścieżek
  • zaznaczanie w kanałach
  • poprawianie zaznaczeń
 • Zaawansowane metody pracy na warstwach
  • organizowanie warstw
  • style warstw
  • grupy odcinania
  • maski warstw
  • warstwy dopasowania i korekcyjne
  • wielowarstwowe kompozycje graficzne
 • Zaawansowana odróbka zdjęć
  • retusz i restaurowanie zdjęć
  • modyfikacje na zdjęciach
  • stosowanie modelu Lab
 • Malarstwo cyfrowe
  • definiowanie kolorów
  • narzędzie Pędzel – kształt, rozmiar, przezroczystość, dynamika
  • Smużenie i Gąbka
  • wypełnianie zaznaczeń kolorem lub wzorem
  • nakładanie wypełnień gradientowych
 • Praca z tekstem
 • Narzędzia wektorowe
  • tworzenie kształtów
  • praca z maskami wektorowymi
  • operacje na obiektach
 • Praca z wykorzystaniem kanałów
 • Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
 • Zastosowanie programu Photoshop w reklamie
 • Kolaże i fotomontaże
 • Fotografia RAW i HDR
 • Panoramy
 • Narzędzia wektorowe
 • Tworzenie animacji

3. Ilustrator

 • Praca z pędzlami, Praca z bibliotekami pędzli, Tworzenie własnych pędzli
 • Praca na warstwach, Wykorzystania palety Warstwy do zarządzania projektem, Praca z przezroczystością i trybami przenikania (mieszania) warstw
 • Praca z kolorem: Praca z dokerem Próbki, Tworzenie i edycja wypełnień siatkowych
 • Zastosowanie efektów specjalnych, Praca z dokerem Wygląd i Style graficzne
 • Tworzenie przejść, Tworzenie maski odcinania
 • Zaawansowana praca z tekstem: Tworzenie tekstów ozdobnych, w akapitach i pisanych po ścieżkach, Paleta typografia i Akapit, Oblewanie grafiki tekstem, Style znakowe i akapitowe
 • Tworzenia i edycja obiektów 3D
 • Łączenie grafiki wektorowej i rastrowej, Praca z dokerem Łącza
 • Przekształcania zdjęć na obrazki wektorowe
 • Przygotowanie do druku, Tworzenie dokumentów PDF
 • Tworzenia ilustracji wektorowych, reklam i ulotek

4. InDesign

 • Podstawy działania programu, Tworzenie nowego dokumentu, Ustawienia dokumentu
 • Tworzenie i stosowanie stron wzorcowych, Praca z długimi dokumentami
 • Narzędzia pomocnicze ułatwiające rozmieszczanie elementów strony: Miarki, Siatki, Linie pomocnicze
 • Zasady posługiwania się ramkami graficznymi: Zaznaczanie, Tworzenie obiektów i ramek, Praca z Piórem, Przekształcenia, Praca na warstwach
 • Praca z tekstem: Umieszczanie tekstu w dokumencie, Zasady składu i łamania tekstów, Formatowanie akapitów, Efektywne posługiwanie się stylami znakowymi i akapitowymi
 • Tworzenie tabel - formatowanie tabel przy udziale stylów tabeli i komórki
 • Wykorzystanie kolorów: Paleta Próbki, Kolor, Obrys, Przezroczystość, Gradient
 • Przygotowanie ulotek, reklam, broszur

 

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188