Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
KURS CorelDRAW

CorelDraw to program przeznaczony do tworzenia grafiki wektorowej. Doskonale nadaje się do projektowania plakatów, szyldów reklamowych, wizytówek. Pozwala także na tworzenie podstawowych dokumentów tekstowych takich jak raporty, czy broszury.

Program kursu :


Interfejs programu CorelDraw:
- obszar roboczy programu
Tworzenie nowych rysunków, zapisywanie i otwieranie
Powiększanie i przewijanie widoku strony
Cofanie i odtwarzanie wprowadzanych poleceń
Praca ze stronami i narzędziami układu:
- parametry strony
- dokumenty wielostronicowe
- szablony
Podstawowe narzędzia do rysowania:
- rysowanie prostych obiektów – prostokątów i kwadratów, elips i okręgów, wielokątów i gwiazd, spiral i kratek
- kształty podstawowe
- rysowanie odręczne
- rysowanie linii, krzywych i nieregularnych kształtów - Pędzle i Pisaki
- rysowanie linii wymiarowych, łączników i objaśnień
Transformacja i modyfikacja obiektów:
- zaznaczanie obiektów
- zmiana położenia i rozmiarów
- obracanie, pochylanie, odbicia lustrzane
- kopiowanie i duplikowanie obiektów
- blokowanie i odblokowywanie obiektów
- wyrównanie i rozmieszczenie
- grupowanie i łączenie
- sumowanie, przecinanie oraz wyznaczanie części wspólnej obiektów
- dzielenie i usuwanie części obiektów (narzędzia Nóż, Gumka, Pędzel rozmazujący i chropowaty)
Określanie kolejności obiektów
Narzędzia wspomagające pracę (siatki, prowadnice, linijki)
Precyzyjna transformacja obiektów
Kontury i wypełnienia:
- wybieranie kolorów (narzędzie Pipeta, Puszka z farbą)
- wypełnienia jednolite, tonalne, deseniem, teksturą
- praca z paletą
- ustawienie atrybutów konturu
- zmiana ustawień domyślnych
Wypełnienia interakcyjne i siatkowe
Praca z tekstem:
- rodzaje tekstu i sposoby jego wprowadzania
- praca z tekstem ozdobnym i akapitowym
- formatowanie i edycja tekstu ozdobnego
- formatowanie i edycja tekstu akapitowego: tabulatory, kolumny, wypunktowanie, inicjały wpuszczane, oblewanie grafiki tekstem
- tekst pisany po ścieżce
- narzędzia językowe
- oblewanie grafiki tekstem
Efekty specjalne:
- metamorfoza
- obrys
- przezroczystość
- perspektywa
- głębia
- szybkie kadrowanie
- cień
- soczewki
- obwiednia
- zniekształcenie
Krzywe Beziera:
- tworzenie krzywych Beziera
- zmiana kształtu krzywych - praca na węzłach
- przekształcanie obiektów w krzywe
- tworzenie złożonych kształtów
Praca z warstwami
Łączenie grafiki wektorowej z rastrową
Podstawowe parametry konfiguracyjne programu CorelDraw
Konfigurowanie zadania drukowania i publikowanie dokumentów w formacie PDF


 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188