Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik agrobiznesu

Kierunek: Technik agrobiznesu 331402

Kwalifikacja:

R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej

R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

Szkolny plan nauczania:

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy

30

PDG – Podstawy działalności gospodarczej

30

JOZ - Język obcy zawodowy

30

PKS – Podstawy komunikacji społecznej

30

OMZ- Organizacja pracy zespołu

30

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska

Produkcja i pozyskiwanie surowców żywnościowych

95

Podstawy ekonomiki agrobiznesu

95

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej

Prowadzenie produkcji roślinnej

216

Prowadzenie produkcji zwierzęcej

216

Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie

218

IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

 

Prowadzenie działalności gospodarczej w agrobiznesie

120

Planowanie przetwórstwa żywności

120

Prowadzenie rachunkowości i rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa w agrobiznesie

120

RAZEM:

1350

Praktyki zawodowe: 4 tygodnie=160 godzin


Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w trybie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.

 

Warunki rekrutacji

W  NOVA naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

 

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. 

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek NOVA przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.

 

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Technik agrobiznesu projektuje, organizuje i prowadzi działalność gospodarczą w agrobiznesie, stosuje przepisy formalno-prawne przy uruchamianiu i prowadzeniu działalności gospodarczej, opracowuje i stosuje efektywne strategie marketingowe, prowadzi rachunkowość w małych firmach agrobiznesu, organizuje prace małych zespołów pracowniczych.

Praca: Po ukończeniu możesz pracować w gospodarstwach agroturystycznych i organizacjach związanych tematycznie z agrobiznesem. Masz też możliwość założenia własnej działalności gospodarczej. 

 

Po uzyskaniu kwalifikacji R.3. można uzyskać tytuł Rolnik. Nie jest wymagane wykształcenie średnie. Po uzupełnieniu kwalifikacji o R.16. można uzyskać tytuł Technik rolnik.

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188