Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik budownictwa z gospodarowaniem nieruchomościami

Zawód: technik budownictwa z energetyką odnawialną i gospodarowaniem nieruchomościami 311204


PLAN NAUCZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO

Zawód: technik budownictwa 311204 z gospodarowaniem nieruchomościami

Cykl kształcenia: 4 semestry (2 lata)

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

BD.29. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych (572 godziny)

BD.30. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów (306 godzin)

L.p.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestr

Razem

I

II

III

IV

Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

 

 

 

20

2

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

20

 

 

 

20

3

Komunikacja personalna i społeczna

15

 

 

 

15

4

Język angielski zawodowy

20

10

 

 

30

5

Rysunek budowlany

15

15

 

 

30

6

Podstawy budownictwa

45

 

 

 

45

7

Technologia robót konstrukcyjno-budowlanych

30

80

50

 

160

8

Dokumentacja budowlana

 

 

20

50

70

9

Kataster i gospodarowanie nieruchomościami

10

10

 

 

20

10

Podstawy konstrukcji budowlanych

30

30

10

 

70

Ogólna liczba godzin

205

145

80

50

480

Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym

11

Obsługa i prowadzenie biura nieruchomości

 

 

20

20

40

12

Wykonywanie robót konstrukcyjno-budowlanych

 

63

90

 

153

13

Organizowanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych

 

 

15

60

75

14

Kosztorysowanie robót konstrukcyjno-budowlanych

 

 

10

65

75

15

Posługiwanie się dokumentacją budowlaną

 

 

15

40

55

Ogólna liczba godzin

0

63

130

165

398

Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

205

208

210

215

878

Praktyka zawodowa

 

 

80

80

160

Egzamin potwierdzający kwalifikację BD.29. odbywać się będzie po semestrze III

Egzamin potwierdzający kwalifikację BD.30. odbywać się będzie po semestrze IV


Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w trybie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.

 

Warunki rekrutacji

W  NOVA naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

 

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. 

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek NOVA przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.

 

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Technik budownictwa projektuje, organizuje i prowadzi roboty budowlane, prowadzi dokumentację budowy, przygotowuje i kontroluje produkcje budowlaną, sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej, sporządza kosztorysy i mniej skomplikowane prace projektowe oraz inwentaryzacje budowalne.

Praca: Po ukończeniu możesz pracować w przedsiębiorstwach budowlanych, wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach, państwowym nadzorze budowlanym, administracji budynków, biurach projektów, , a po nabyciu odpowiedniego stażu pracy umożliwia uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Masz też możliwość założenia własnej działalności gospodarczej. 

 

Po uzyskaniu kwalifikacji B.16. można uzyskać tytuł Betoniarz-zbrojarz. Po uzyskaniu kwalifikacji B.18. można uzyskać tytuł Murarz-tynkarz. Po uzyskaniu kwalifikacji B.20. można uzyskać tytuł Monter konstrukcji budowlanych.  Nie jest wymagane wykształcenie średnie.

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188