Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik elektronik

Kierunek: Technik elektronik 311408

Kwalifikacja:

E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

Szkolny plan nauczania:

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II III IV
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20       20
2 Język angielski zawodowy 20       20
3 Podejmowanie i prowadzenie działalnosci gospodarczej 20       20
4 Komunikacja personalna i społeczna 15       15
5 Elektrotechnika i elektronika 70       70
6 Układy cyfrowe   50     50
7 Układy analogowe   50     50
8 Urządzenia i instalacje elektroniczne   55 40   95
9 Eksploatacja urządzeń elektronicznych     20 40 60
10 Systemy mikroprocesorowe       45 45
Ogólna liczba godzin 145 155 60 85 445
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
11 Pomiary elektryczne i elektroniczne   68 15 15 98
12 Rysunek techniczny 50       50
13 Montaż układów elektronicznych     65   65
14 Montaż instalacji i urządzeń elektronicznych     65   65
15 Techniki eksploatacji urządzeń elektronicznych       95 95
16 Programowanie systemów mikroprocesorowych       60 60
Ogólna liczba godzin 50 68 145 170 433
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 195 223 205 255 878
Praktyka zawodowa       160 160
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację EE.03. odbywać się będzie po semestrze III
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację EE.22. odbywać się będzie po seemstrze IVRealizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w trybie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.

 

Warunki rekrutacji

W  NOVA naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

 

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. 

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek NOVA przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.

 

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Technik elektronik instaluje, montuje, konserwuje i naprawia, serwisuje aparatury i urządzenia elektroniczne.

Praca: Po ukończeniu możesz pracować wszędzie gdzie znajdują się aparatury i urządzenia elektroniczne. Masz też możliwość założenia własnej działalności gospodarczej. 

 

Po uzyskaniu kwalifikacji E.6. i E.5. można uzyskać tytuł Monter-elektronik. Nie jest wymagane wykształcenie średnie. 

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188