Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik elektryk z elektroenergetyką SEP/G1 i automatyką
Zawód: technik elektryk z elektroenergetyką SEP/G1 i automatyką 311303 

PLAN NAUCZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO

Zawód: technik elektryk 311303 z elektroenergetyką SEP/G1 i automatyką

Cykl kształcenia: 4 semestry (2 lata)

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych (708 godz.)

EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych (170 godz.)

L.p.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestr

Razem

I

II

III

IV

Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

 

 

 

20

2

Język angielski zawodowy

20

 

 

 

20

3

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

20

 

 

 

20

4

Komunikacja personalna i społeczna

15

 

 

 

15

5

Elektrotechnika i elektronika

70

 

 

 

70

6

Instalacje elektryczne

20

50

20

 

90

7

Maszyny elektryczne

 

50

20

20

90

8

Urządzenia elektryczne

 

30

28

 

58

9

Elektroenergetyka

 

 

 

40

40

10

Użytkowanie instalacji elektrycznych

 

30

 

 

30

11

Obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

 

 

30

 

30

Ogólna liczba godzin

165

160

98

60

483

Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym

12

Pomiary elektryczne i elektroniczne

 

55

30

 

85

13

Przygotowanie do uprawnień SEP/G1

 

 

 

40

40

14

Rysunek techniczny

30

 

 

 

30

15

Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych

 

 

20

70

90

16

Montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

 

 

20

70

90

17

Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 

 

60

 

60

Ogólna liczba godzin

30

55

130

180

395

Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

195

215

228

240

878

Praktyka zawodowa

 

 

40

120

160

Egzamin potwierdzający kwalifikację EE.05. odbywać się będzie po semestrze IV

Egzamin potwierdzający kwalifikację EE.26. odbywać się będzie po semestrze III


Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w trybie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.

 

Warunki rekrutacji

W  NOVA naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

 

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. 

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek NOVA przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.


 

Technik elektryk projektuje, konstruuje, produkuje, montuje, eksploatuje, naprawia i utrzymuje ruch aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz systemów zasilania energia elektryczną.

Praca: Po ukończeniu możesz pracować wszędzie gdzie znajdują się aparatury i urządzenia elektryczne. Masz też możliwość założenia własnej działalności gospodarczej. 

 

Po uzyskaniu kwalifikacji E.7. można uzyskać tytuł Elektromechanik. Po uzyskaniu kwalifikacji E.7. i E.8. można uzyskać tytuł Elektryk. Nie jest wymagane wykształcenie średnie. 

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188