Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Zawód: Technik cyfrowych procesów graficznych 311911

Kwalifikacje:

A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania

A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

A.55. Drukowanie cyfrowe


 Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów: 

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

PDG - Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ - Język obcy zawodowy

30

KPS - Kompetencje personalne i społeczne

20

OMZ – Organizacja pracy małych zespołów

20

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno - usługowego

Podstawy fotografii

60

Maszyny drukujące

25

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania

Podstawy poligrafii

45

Opracowywanie publikacji

100

Przygotowywanie publikacji i prac graficznych do drukowania

100

IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

Przygotowywanie materiałów cyfrowych do wykonania projektów multimedialnych

100

Przygotowanie projektów multimedialnych

95

V. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.55. Drukowanie cyfrowe

Drukowanie nakładu

100

Wykonywanie wydruków wielkoformatowych

95

Razem:

830Praktyki zawodowe: 4 tygodnie =160 godzin.

Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.

 

Warunki rekrutacji

W  NOVA naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

 

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. 

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek NOVA przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.

 

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

Technik cyfrowych procesów graficznych będzie przygotowany do planowania i realizacji cyfrowych procesów przygotowawczych, projektowania i przygotowania mediów graficznych do procesu drukowania, użytkowania urządzeń cyfrowych stosowanych w procesach poligraficznych, prowadzenia kontroli jakości procesów i produktów poligraficznych. Absolwenci kursu są przygotowani do pracy przy szeroko pojętym procesie wytwarzania produktów poligraficznych począwszy od projektowania aż po kontrolę jakości procesów i produktów.

Praca w: studiach graficznych, agencjach reklamowo-wydawniczych, wydawnictwach, własnej firmie świadczącej usługi z zakresu grafiki komputerowej, drukarniach, firmach zajmujących się obsługą marketingową innych przedsiębiorstw, agencjach reklamowo-wydawniczych, studiach i działach składu tekstu;

 

 

 

 

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188