Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik handlowiec

Kierunek: Technik handlowiec 522305

Kwalifikacja:

A.18. Prowadzenie sprzedaży

A.22. Prowadzenie działalności handlowej

Szkolny plan nauczania:

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II III IV
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20       20
2 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20       20
3 Komunikacja personalna i społeczna 15       15
4 Język angielski zawodowy 20 30     50
5 Podstawy ekonomii 20       20
6 Elementy statystyki 20       20
7 Towaroznawstwo   40     40
8 Przepisy prawa konsumenckiego     15 15 30
9 Podstawy marketingu i raklamy   20     20
10 Organizacja sprzedaży   20 20 50 90
11 Obsługa klienta       58 58
12 Zarządzanie działalanością handlową     30   30
13 Ekonomika i rachunkowość handlowa 20 30 20   70
Ogólna liczba godzin 135 140 85 123 483
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
14 Technika i praca biurowa 30 50     80
15 Sprzedaż towarów   35 40 120 195
16 Organizowanie działań reklamowych i marketingowych     30   30
17 Dokumentacja ekonomiczno-handlowa   20 80   100
Ogólna liczba godzin 30 105 150 120 405
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 165 245 235 243 888
Praktyka zawodowa       160 160
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację AU.25 odbywać się będzie po III semestrze
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację AU.20 odbywać się będzie po IV semestrze


Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w trybie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.

 

Warunki rekrutacji

W  NOVA naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

 

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. 

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek NOVA przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.

 

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Technik handlowiec zajmuje się organizacja i zarządzaniem działalnością handlową, analizuje rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych, prowadzi negocjacje, analizuje skuteczność i efektywność.

Praca: Po ukończeniu możesz pracować w dowolnym podmiocie gospodarczym/ organizacji bez względu na formę prawna czy własnościową.

 

Po uzupełnieniu kwalifikacji o A.18. można uzyskać tytuł Sprzedawca. Nie jest wymagane wykształcenie średnie.


 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188