Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik hotelarstwa z gastronomią i obsługą turystyczną

Kierunek: Technik hotelarstwa z gastronomią i obsługą turystyczną

422402

Cykl kształcenia: 4 semestry (2 lata)

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO

Zawód: technik hotelarstwa 422402 z gastronomią i obsługą turystyczną

Cykl kształcenia: 4 semestry (2 lata)

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 

TG.12. Planowanie i realizacja usług w recepcji (465 godzin)

TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (310 godz.)

L.p.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestr

Razem

I

II

III

IV

Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

 

 

 

20

2

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

20

 

 

 

20

3

Komunikacja personalna i społeczna

15

 

 

 

15

4

Język angielski zawodowy

20

30

 

 

50

5

Podstawy turystyki

15

 

 

 

15

6

Zasady żywienia człowieka

30

 

 

 

30

7

Podstawy prawa

15

 

 

 

15

8

Podstawy hotelarstwa

 

60

 

 

60

9

Organizacja pracy służby pięter

 

 

 

15

15

10

Działalność recepcji

 

30

20

 

50

11

Organizacja pracy w hotelarstwie z obsługą turystyczną

 

20

20

 

40

12

Ekonomika, organizacja i marketing w hotelarstwie

 

 

20

30

50

13

Usługi dodatkowe w hotelarstwie

 

 

 

45

45

14

Język niemiecki zawodowy

 

 

20

30

50

Ogólna liczba godzin

135

140

80

120

475

Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym

15

Technika i praca biurowa w hotelarstwie

30

20

 

 

50

16

Obsługa turystów, klientów biznesowych i prywatnych

 

20

50

 

70

17

Działalność restauracyjna hotelu

 

 

 

30

30

18

Pracownia hotelarstwa

 

 

70

80

150

Ogólna liczba godzin

30

40

120

110

300

Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

165

180

200

230

775

Praktyka zawodowa

 

 

200

120

320

Egzamin potwierdzający kwalifikację TG.12. odbywać się będzie po semestrze III

Egzamin potwierdzający kwalifikację TG.13. odbywać się będzie po semestrze IV


Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w trybie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.

 

Warunki rekrutacji

W  NOVA naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

 

W każdym momencie możes

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188