Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik mechanik

Kierunek: Technik mechanik 311504

Kwalifikacja:

M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Do wyboru: M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń; M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających; M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Szkolny plan nauczania:

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

PDG – Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ - Język obcy zawodowy

30

PKS – Podstawy komunikacji społecznej

20

OMZ- Organizacja pracy zespołu

20

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego

Podstawy konstrukcji maszyn

60

Technologia obróbki skrawaniem

50

Konstruowanie i wytwarzanie elementów maszyn

50

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń

49

Nadzorowanie przebiegu produkcji

49

IV.1. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

 

Montaż maszyn i urządzeń

211

Obsługa maszyn i urządzeń

212

IV.2. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

 

Przygotowanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki

105

Wykonanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających

106

Przygotowanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki

106

Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie

106

IV.3. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

 

Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metoda obróbki ręcznej

105

Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej

106

Wykonywanie połączeń materiałów

106

Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

106

RAZEM z jedna kwalifikacją do wyboru:

801

Praktyki zawodowe: 7 tygodni=280 godzin


Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w trybie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.

 

Warunki rekrutacji

W  NOVA naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

 

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. 

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek NOVA przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.

 

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Technik mechanik organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń mechanicznych. Opracowuje dokumentacje techniczną.

Praca: Po ukończeniu możesz pracować wszędzie gdzie znajdują się maszyny i urządzenia mechaniczne. Masz też możliwość założenia własnej działalności gospodarczej. 

 

Po uzyskaniu kwalifikacji M.17.  można uzyskać tytuł Mechanik- monter maszyn i urządzeń. Po uzyskaniu kwalifikacji M.19.  można uzyskać tytuł Operator obrabiarek skrawających. Po uzyskaniu kwalifikacji M.20.  można uzyskać tytuł Ślusarz. Nie jest wymagane wykształcenie średnie. 

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188