Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Zawód: Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 311515

Kwalifikacje:

M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie

M. 46. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

 Plan nauczania

 Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów: 

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy w ogrodnictwie

20

PDG - Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ - Język obcy zawodowy

30

KPS - Kompetencje personalne i społeczne

20

OMZ – Organizacja pracy małych zespołów

20

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru  mechanicznego  i górniczo - hutniczego

Przepisy ruchu drogowego w zakresie kat. B i T

40

Podstawy konstrukcji maszyn

60

Obróbka materiałów

141

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji

M.1 Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

Pojazdy rolnicze i ich użytkowanie

90

Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze  i ich użytkowanie

92

IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji

M.2 Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie

 

Obsługa techniczna i naprawa pojazdów rolniczych

80

Obsługa techniczna i naprawa  maszyn, urządzeń i narzędzi  rolniczych

98

V. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji

M. 46. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

Stosowanie urządzeń i systemów agrotonicznych

80

Obsługa urządzeń i systemów agrotonicznych

90

Razem

881


Praktyki zawodowe: 4 tygodnie =160 godzin.

Placówka przygotowuje ucznia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami).

Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.

 

Warunki rekrutacji

W  NOVA naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

 

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. 

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek NOVA przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.

 

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: użytkowania pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji rolniczej; obsługiwania pojazdów, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie; oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych; prowadzenia pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych; organizowania prac związanych z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie; obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.

Praca: w firmach transportowych, przedsiębiorstwach spedycyjnych, stacjach diagnostyczno-obsługowych, zakładach zajmujących się obrotem pojazdami i maszynami, zakładach remontowych, biurach konstrukcyjnych firm motoryzacyjnych, we własnym gospodarstwie.

 

 

 

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188