Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik ogrodnik

Kierunek: Technik ogrodnik 314205

Kwalifikacja:

R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

R.18. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

Szkolny plan nauczania:

Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

PDG – Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ - Język obcy zawodowy

30

PKS – Podstawy komunikacji społecznej

20

OMZ- Organizacja pracy zespołu

20

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska

Przepisy ruchu drogowego kategorii T

30

Uprawy ogrodnicze

70

Planowanie i organizacja produkcji ogrodniczej

21

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

Prowadzenie produkcji sadowniczej

106

Prowadzenie produkcji warzywniczej

106

Prowadzenie produkcji roślin ozdobnych

106

Eksploatacja środków technicznych stosowanych w ogrodnictwie

105

IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji R.18. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

 

Planowanie prac związanych z uprawą roślin sadowniczych

43

Planowanie prac związanych z uprawą roślin warzywnych

43

Planowanie prac związanych z uprawa roślin ozdobnych

44

RAZEM:

774

Praktyki zawodowe: 8 tygodni=320 godzin. Zajęcia indywidualne 30 godzin jazdy.


Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w trybie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.

 

Warunki rekrutacji

W  NOVA naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

 

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. 

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek NOVA przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.

 

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Technik ogrodnik projektuje, organizuje i prowadzi proces kształtowania ogrodów: realizację i pielęgnację terenów zieleni przy budynkach mieszkalnych oraz obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej, zgodnie z wymogami estetyki i ekologii oraz przepisami prawa; prowadzi gospodarstwo ogrodnicze, uprawy owocowe, warzywne i roślin ozdobnych.

Praca: Po ukończeniu możesz pracować w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie ogrodnictwa. Masz też możliwość założenia własnej działalności gospodarczej. 

 


 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188