Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik pojazdów samochodowych

Zawód: Technik Pojazdów Samochodowych 311513

Cykl kształcenia: 4 semestry (2 lata)

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektroniczych układów pojazdów samochodowych (585 godz.)
MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (196 godz.)


Szkolny plan nauczania:

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II III IV
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy     20   20
2 Język angielski zawodowy     20 20 40
3 Podejmowanie i prowadzenie działalnosci gospodarczej     20   20
4 Komunikacja personalna i społeczna     15   15
5 Organizacja stacji kontroli pojazdów       60 60
6 Elektrotechnika, elektronika i automatyka 50       50
7 Mechanika techniczna 30       30
8 Podstawy konstrukcji maszyn 20 10     30
9 Przepisy ruchu drogowego kat.B     20   20
10 Budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych 40       40
11 Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych   60 60   120
Ogólna liczba godzin 140 70 155 80 445
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
12 Pomiary elektryczne i elektroniczne   30     30
13 Rysunek techniczny maszynowy 50       50
14 Techniki wytwarzania   20     20
15 Obsługa, diagnozowanie i naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych   90 90   180
16 Organizacja i nadzorowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych       60 60
Ogólna liczba godzin 50 140 90 60 340
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 190 210 245 140 785
Praktyka zawodowa       160 160
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację MG.12. odbywać się będzie po semestrze III
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację MG.43. odbywać się będzie po semestrze IV


Realizujemy podstawy programowe MEN.

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.

 

Warunki rekrutacji

W  NOVA naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

 

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. 

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek NOVA przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.

 

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

 

Technik pojazdów samochodowych zna budowę pojazdów samochodowych, zasady ich działania i serwisowania, zna najnowsze technologie i metody diagnostyczne stosowane w motoryzacji..

Praca: Po ukończeniu możesz pracować wszędzie gdzie znajdują się pojazdy samochodowe. Masz też możliwość założenia własnej działalności gospodarczej. 

 

 

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188