Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik transportu kolejowego

Zawód: Technik transportu kolejowego 311928

Kwalifikacje:

A.44. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

A.45. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

 

 Plan nauczania

Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów: 

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy w ogrodnictwie

20

PDG - Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ - Język obcy zawodowy

30

KPS - Kompetencje personalne i społeczne

20

OMZ – Organizacja pracy małych zespołów

20

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru  administracyjno - usługowego

Infrastruktura kolejowa

50

Wprowadzenie do techniki ruchu kolejowego

55

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.44. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

Podstawy ruchu kolejowego

90

Urządzenia sterowania ruchem kolejowym i łączności

70

Technika ruchu kolejowego

100

Odprawa pociągów na stacji

35

IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.45. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

Kolejowe pojazdy szynowe

40

Eksploatacja  handlowa kolei

90

Działalność usługowa kolei

65

Technologia i organizacja pracy stacji

100

Razem:

805

Praktyki zawodowe: 7 tygodni =280 godzin.

 

Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.

 

Warunki rekrutacji

W  NOVA naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

 

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. 

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek NOVA przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.

 

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

Technik transportu kolejowego odpowiedzialny jest za bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego. Wykorzystując urządzenia sterowania ruchem kolejowym  i prowadząc dokumentację techniczno- ruchową może sprostać temu odpowiedzialnemu zadaniu. Ponadto w swoim miejscu pracy technik transportu musi być otwarty na stosowanie ciągle udoskonalanych procedur zawodowych. U podstaw tych umiejętności zasadza się wiedza z zakresu: prawa i przepisów kolejowych krajowych i europejskich; obsługi urządzeń sterowania ruchem kolejowym; budowy taboru kolejowego; infrastruktury kolejowej.

Praca: u pracodawców grupy PKP i u innych przewoźników kolejowych.

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188