Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej z gospodarowaniem nieruchomościami

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej z energetyką jądrową i gospodarowaniem nieruchomościami


Symbol cyfrowy zawodu: 311930

Kierunek realizowany jest przez 2 lata, 4 semestry Jeśli chciałbyś pracować w nowoczesnej branży energetycznej przy produkcji i sprzedaży niekonwencjonalnych systemów energii odnawialnej, to proponujemy podjęcie nauki na kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnejDzięki kierunkowi poznasz takie zagadnienia jak: energetyka słoneczna, wiatrowa, wodna, geotermalna oraz technologie energetycznego wykorzystania biomasy

 

Organizacja zajęć

 

Zajęcia realizowane są w formie zaocznej – zazwyczaj co dwa tygodnie w dwa lub trzy dni:

 Możliwe tryby kształcenia w formie zaocznej:

a)     dzienny: zajęcia realizowane są w 2 – 3 dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach rannych a kończą w godzinach popołudniowych.

b)     wieczorowy: zajęcia realizowane są w 2 – 3 dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach popołudniowych a kończą w godzinach wieczorowych

c)     weekendowy: zajęcia realizowane są w soboty i niedziele. Tryb dostosowany dla osób pracujących w dni powszednie.

 

Korzyści dla Absolwentów

Po ukończeniu kierunku nabędziesz umiejętności w zakresie:

–      określania warunków lokalizacji urządzeń stosowanych do wytwarzania energii cieplnej, mechanicznej i elektrycznej;

–      planowania prac  związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia do wykorzystywania energii odnawialnej;

–      organizowania i nadzorowania prac związanych z montażem urządzeń stosowanych w systemach energetyki odnawialnej;

–      wykonywania montażu urządzeń stosowanych do pozyskiwania energii odnawialnej;

–      kontrolowania działań urządzeń i instalacji oraz funkcjonowania systemów energetyki odnawialnej;

–      obliczania kosztów materiałów i robót instalacyjnych;

–      biegłego posługiwania się językiem obcym technicznym w wykonywanym zawodzie;

–      współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, przedsiębiorstwami oraz instytucjami w zakresie energetyki odnawialnej

 

Po ukończeniu kierunku możliwe jest podjęcie pracy w: 

- przedsiębiorstwach związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia energetyki odnawialnej,

- firmach świadczących usługi z zakresu nadzoru technicznego nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania instalacji energetyki odnawialnej,

 - w budownictwie i energetyce oraz w doradztwie energetycznym, w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

- w administracji publicznej mogą pracować na stanowiskach nadzoru technicznego i obsługi inwestycji związanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii lub

- możesz założyć własną firmę świadczącą usługi konsultingowe i sprzedażowe w zakresie energetyki odnawialnej

 


SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

Zawód: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930 z gospodarowaniem nieruchomościami

Cykl kształcenia: 4 semestry (2 lata)

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

BD.17. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

BD.18. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

L.p.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestr

Razem

I

II

III

IV

Zajęcia w kształceniu ogólnym

1

Podstawy przedsiębiorczości

10

10

 

 

20

Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym

2

Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

 

 

 

20

3

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

20

 

 

 

20

4

Komunikacja personalna i społeczna

15

 

 

 

15

5

Język angielski zawodowy

20

10

 

 

30

6

Podstawy procesów wytwarzania energii

20

 

 

 

20

7

Mechanika cieczy i gazów

20

 

 

 

20

8

Podstawy budownictwa

25

 

 

 

25

9

Podstawy prawa budowlanego i energetycznego

 

 

 

15

15

10

Dokumentacja techniczna

 

15

15

 

30

11

Kataster i gospodarowanie nieruchomościami

10

10

 

 

20

12

Technologie systemów energetyki odnawialnej

15

20

20

70

125

Ogólna liczba godzin

165

55

35

85

340

Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym

13

Obsługa i prowadzenie biura nieruchomości

 

 

20

20

40

14

Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

85

75

 

160

15

Konserwacja i naprawa urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

 

 

70

70

16

Kosztorysowanie

 

25

45

 

70

Ogólna liczba godzin

0

110

120

70

340

Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

175

175

155

155

700

Praktyka zawodowa

 

 

 

160

160

Egzamin potwierdzający kwalifikację BD.17. odbywać się będzie pod koniec III semestru

Egzamin potwierdzający kwalifikację BD.18. odbywać się będzie pod koniec IV semestru

 


 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188