Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Wiertacz

Zawód: Wiertacz 811305

Kwalifikacje:

M.8. Wykonywanie prac wiertniczych

 Plan nauczania

 Liczba godzin w cyklu nauczania

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

PDG - Podstawy działalności gospodarczej

20

JOZ - Język obcy zawodowy

30

KPS - Kompetencje personalne i społeczne

20

II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru  mechanicznego i górniczo-hutniczego

Podstawy geologii

100

Awarie wiertnicze

70

III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji M.8 Wykonywanie prac wiertniczych

Dowiercanie

90

Maszyny i urządzenia wiertnicze

80

Prace wiertnicze

253

Razem

683 

Praktyki zawodowe: brak obowiązku odbycia praktyk zawodowych        

Realizujemy podstawy programowe MEN.

Nauka trwa 1,5 roku, tj. 3 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS.

 

Warunki rekrutacji

W  NOVA naukę możesz rozpocząć  od semestru jesiennego (wrzesień) lub od semestru wiosennego ( luty). Nabór prowadzimy przez cały rok!

 

W każdym momencie możesz zapisać się do naszych szkół i placówek, również na wyższe semestry, jeśli uczyłeś się wcześniej w szkole, która nie spełniła Twoich oczekiwań. 

Nie czekaj do ostatniej chwili, bo o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przyjmujemy bez egzaminów wstępnych.

Aby zapisać się do jednej ze szkół/ placówek NOVA przyjdź do naszego biura lub wypełnij formularz  zamieszczony na stronie.

Przy zapisie gwarantujemy minimum formalności.

Doradzamy przy wyborze zawodu.

 

Uwaga! Można również uzyskać świadectwo z kwalifikacji i zaświadczenie o ukończeniu kursu po gimnazjum lub ośmioletniej szkole podstawowej.

 

Potrzebne  dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat, odpis lub kserokopia potwierdzona notarialnie),

- 2 zdjęcia (format legitymacyjny),

- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy ( o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),

- podanie o przyjęcie (na druku szkoły) lub formularz zamieszczony na stronie,

- dowód osobisty do wglądu.

 

Ograniczona liczba miejsc ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ

Wiertacz prowadzi zarówno prace wiertnicze, jak i prace przygotowawcze do wiercenia tj. montaż i demontaż urządzeń wiertniczych, przygotowuje narzędzia i obsługuje urządzenia stosowane w procesie wiercenia oraz przewodzi załodze wiertniczej podczas wiercenia. Dodatkowo monitoruje i reaguje na zmieniające się warunki podczas wiercenia.  Wiertacz może wykonywać otwory wiertnicze poszukiwawcze za złożami ropy naftowej, gazu ziemnego, wód podziemnych słodkich i mineralnych, surowców stałych itp. oraz otwory eksploatacyjne do eksploatacji surowców płynnych. Ponadto wiertacz może pracować przy wykonywaniu przewiertów, otworów geotermalnych, studni wierconych, badań hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich terenów.

Praca: w serwisach wiertniczych, takich jak: serwis płuczkowy, serwis kontrolno-pomiarowy, serwis wierceń kierunkowych, serwis cementacyjny.

 

Po uzupełnieniu kwalifikacji  M.34 oraz wykształcenia średniego, można uzyskać tytuł Technik wiertnik.

 

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188