Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Asystentka stomatologiczna z ortodoncją

Symbol cyfrowy zawodu: 325101

Zawód: asystentka stomatologiczna z ortodoncją

Czas trwania: 2 semestry (1 rok)

Asystentka stomatologiczna jest nieodzownym członkiem zespołu stomatologicznego. Zadania zawodowe asystentki dotyczą głównie: asystowania lekarzowi dentyście podczas

wykonywania zabiegów profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, przygotowywania materiałów i leków stomatologicznych, obsługiwania, konserwowania instrumentarium i sprzętu zgodnie z procedurami. Ponadto asystentka porządkuje stanowiska pracy lekarza dentysty i asystentki w trakcie i po zabiegu stomatologicznym oraz segreguje odpady. Przygotowuje pacjenta do zabiegu stomatologicznego oraz przekazuje zalecenia przed zabiegowe i po zabiegowe w formie ustnej i pisemnej. SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

NOVA POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA DLA DOROSŁYCH

Zawód: asystentka stomatologiczna 325101 z ortodoncją

Cykl kształcenia: 2 semestry (1 rok)

Forma kształcenia: stacjonarna

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

MS.14. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

L.p.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestr

Razem tygodniowo

Liczba godzin w cyklu kształcenia

I

II

Zajęcia w kształceniu ogólnym

1

Podstawy przedsiębiorczości

1

1

1

32

Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym

2

Działalność gospodarcza i organizacja w ochronie zdrowia

1

3

2

64

3

Język angielski zawodowy

2

 

1

32

4

Komunikacja personalna i społeczna

 

2

1

32

5

Stany zagrożenia życia i zdrowia z pierwsza pomocą

2

 

1

32

6

Zarys anatomii i fizjologii układów oraz anatomii, fizjologii i patologii narządu żucia

4

 

2

64

7

Język migowy

 

2

1

32

8

Materiałoznawstwo i farmakoterapia

3

 

1,5

48

Ogólna liczba godzin

12

7

9,5

304

Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym

9

Dokumentacja medyczna i finansowa

2

3

2,5

96

10

Ortodoncja i techniki ortodontyczne

1

1

1

32

11

Komputerowe wspomaganie w ochronie zdrowia

 

1,5

0,75

24

12

Asystowanie lekarzowi dentyście

4

6,5

5,25

168

Ogólna liczba godzin

7

12

9,5

320

Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

20

20

20

656

Praktyka zawodowa

 

160

160

 

Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie odbywać się będzie pod koniec II semestruKorzyści dla Absolwentów

Absolwent po ukończeniu kierunku: Asystentka Stomatologiczna nabędzie umiejętności w zakresie:

- przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy, 

- asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów,

- przygotowywania i przechowywania leków, materiałów, narzędzi oraz konserwowania na bieżąco sprzętu stosowanego w stomatologii,

- wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.

Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć pracę w:

- gabinetach stomatologicznych, 

- firmach zajmujących się dystrybucją asortymentu stomatologicznego,

- hurtowniach stomatologicznych.

W trakcie nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następującej kwalifikacji: 

K1 - Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy (Z.15. )


  

Warunki rekrutacji:

· świadectwo ukończenia szkoły średniej,  (oryginał, odpis, duplikat lub kopia poświadczona przez notariusza),
 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188