Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Higienistka stomatologiczna z ortodoncją i implantologią
Zawód: higienistka stomatologiczna z ortodoncją i implantologią 325102


Symbol cyfrowy zawodu: 325102

Czas trwania: 2 lata

Higienistka stomatologiczna współpracuje bezpośrednio z lekarzem dentystą, w zakresie wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych, które wykonuje samodzielnie, na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty. Głównie wykonuje: wstępne badania diagnostyczne, higienizację pacjentów w różnym wieku, dobiera środki do prawidłowego utrzymania zdrowia jamy ustnej, prowadzi porady dietetyczne, a także wykonuje zabiegi takie jak: piaskowanie, polerowanie, skalingi, lakierowanie i lakowanie uzębienia w zakresie profilaktyki kariologicznej, impregnacje zębów mlecznych u dzieci, dopasowywanie wypełnień do zgryzu, wykańczanie i polerowanie wypełnień amalgamatowych.

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem tygodniowo Liczba godzin w cyklu kształcenia
I II III IV
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1 Podstawy przedsiębiorczości 1 1     1 32
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2 Działaność gospodarcza i organizacja w ochronie zdrowia 1 3     2 64
3 Język angielski zawodowy 2       1 32
4 Komunikacja personalna i społeczna   2     1 32
5 Stany zagrożenia życia i zdrowia z pierwsza pomocą 2       1 32
6 Zarys anatomii i fizjologii układów oraz anatomii, fizjologii i patologii narządu żucia 4   3 3 5 160
7 Język migowy   2     1 32
8 Aparatura i sprzęt stomatologiczny     2 2 2 64
9 Edukacja i promocja zdrowia     4 4 4 128
10 Materiałoznawstwo i farmakoterapia 3       1,5 48
Ogólna liczba godzin 12 7 9 9 18,5 592
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
11 Dokumentacja medyczna i finansowa  2 3     2,5 96
12 Komputerowe wspomaganie w ochronie zdrowia   1,5     0,75 24
13 Asystowanie lekarzowi dentyście 3 5,5     4,25 136
14 Ortodoncja i techniki ortodontyczne 1 1     1 32
15 Podstawy implantologii stomatologicznej i technik wykonywania wszczepów     1 1 1 32
14 Działalność profilaktyczno-lecznicza     9 9 9 288
Ogólna liczba godzin 5 11 10 10 18 608
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 18 19 19 19 37,5 1232
Praktyka zawodowa       160 160  
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację w zawodzie odbywać się będzie pod koniec IV semestru


Korzyści dla Absolwentów

Absolwent po ukończeniu kierunku: Higienistka stomatologiczna nabędzie umiejętności w zakresie:

- przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty oraz bieżącej konserwacji sprzętu,

- organizowania prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii,

- wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego,

- wykonywania wstępnych badań stomatologicznych i zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty,

- prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach.

Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć pracę w: 

- gabinetach stomatologicznych,

- firmach zajmujących się dystrybucją asortymentu stomatologicznego, 

- hurtowniach stomatologicznych.

W trakcie nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następującej kwalifikacji:   

K1 - Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu dentystycznego w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia (Z.14. )


  

Warunki rekrutacji:

· świadectwo ukończenia szkoły średniej,  (oryginał, odpis, duplikat lub kopia poświadczona przez notariusza),
 


 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188