Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Protetyk słuchu

Protetyk słuchu

Uzyskany tytuł zawodowy: protetyk słuchu

Symbol cyfrowy zawodu: 321401

Czas trwania: 2 lata – 4 semestry

Protetyk słuchu zajmuje się osobami niedosłyszącymi i osobami z podejrzeniem niedosłuchu. Jednym z zadań protetyka słuchu jest wykonywanie specjalistycznych badań słuchu. W momencie potrzeby protezowania protetyk musi dokonać odpowiedniego wyboru i dopasowania aparatu słuchowego do potrzeb pacjenta, jak również jego możliwości manualnych, które są bardzo ważne w obsłudze takiego urządzenia. Następnie pobiera odlew ucha, według którego produkuje się wkładkę uszną do aparatu zausznego lub obudowę do aparatu wewnątrzusznego. Pacjent po zaprotezowaniu zostaje pod opieką protetyka, który powinien zapewnić mu komfort psychiczny i ułatwić asymilację ze społeczeństwem.

Organizacja zajęć

Forma

zaoczna

Długość nauki

dwa lata

Ilość dni nauki

dwa

Tryb nauki

 weekendowy (sobota, niedziela), dzienny

Ilość godzin w całym okresie kształcenia

700

Szkolny plan nauczania - przedmioty

Pobierz

 

 

Korzyści dla Absolwentów

Absolwent po ukończeniu kierunku nabędzie umiejętności w zakresie:

- wykonywania badań słuchu u dorosłych i dzieci;

- analizowania i oceniania wyników badań słuchu na potrzeby protezowania;

- dobierania i dopasowywania aparatów słuchowych oraz urządzeń wspomagających słyszenie;

- sprawowania opieki audioprotetycznej po doborze aparatów słuchowych;

- wykonywania odlewu ucha;

- produkowania wkładki usznej i obudowy aparatu wewnątrzusznego;

- prowadzenia działań profilaktycznych i udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego, specyficznych dla zawodu protetyka słuchu

 

Po ukończeniu kierunku Absolwent może podjąć pracę w:

- w firmach prywatnych zajmujących się sprzedażą aparatów słuchowych,

- gabinetach badania słuchu,

- pracowniach protetycznych,

- zakładach produkujących i projektujących aparaty słuchowe,

- zakładach naprawy sprzętu protetycznego.

Pod koniec semestru IV zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z kwalifikacji: 

Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych (Z.2)

Warunki rekrutacji:

- świadectwo ukończenia szkoły średniej,  (oryginał, odpis, duplikat lub kopia poświadczona przez notariusza),

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu,

- kserokopia dowodu osobistego,

- podanie o przyjęcie do szkoły,

- fotografia do legitymacji.

 

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188