Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Administrator nieruchomości

Administrator sprawuje nadzór nad pracą dozorcy i kontroluje stan posesji. Do zadań Administratora nieruchomości należy dokonywanie przeglądów budynków, prowadzenie dziennika korespondencji, kompletowanie dokumentów Wspólnoty.


Tryb: zaoczny - zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie.


Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć zatrudnienie w:

- firmach zarządzających nieruchomościami,

- spółdzielniach mieszkaniowych.


Przy zapisie potrzebne będą:

· świadectwo ukończenia szkoły średniej,   (oryginał, odpis, duplikat lub kopia)


Szkolny plan nauczania:

NOVA POLICEALNA SZKOŁA PROMOCJI KADR

 

 

SPECJALNOŚĆ

 

ADMINISTRATOR NIERUCHOMOŚCI

 

333403

 

SPECIALITY

 

REAL ESTATE AGENTS AND PROPERTY MANAGERS

 

3334

  

 

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

 

 


  L.p.     Obowiązkowe zajęcia edukacyjne   Semestr I   Semestr II   Razem
1 Organizacja pracy i biura administratora nieruchomości 10 40 50
2 Podstawy prawne zarządzania nieruchomościami 30   30
3 Ewidencjonowanie gruntów i środków trwałych   20 20
4 Zarządzanie pracami zleconymi   20 20
5 Kosztorysowanie i obsługa finansowa nieruchomości 20 30 50
6 Nieruchomości mieszkaniowe i komercyjne 20   20
7 Obsługa techniczna budynków 30   30
8 Wycena nieruchomości – wybrane zagadnienia   20 20
Razem 110 130 240
Egzamin pisemny z przedmiotów pogrubioną i pochyloną czcionką.

 


 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188