Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Agent ubezpieczeniowy

Do zadań agenta ubezpieczeniowego należy pozyskiwanie klientów, zawieranie umów ubezpieczeniowych, uczestniczenie w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia. Wszelkie czynności wykonuje w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń.


Tryb: zaoczny - zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie.

 

SPECJALNOŚĆ

 

AGENT UBEZPIECZENIOWY

 

332101

 

SPECIALITY

 

JUSURANCE REPRESENTATIVES

 

3321

 Szkolny plan nauczania:


 

L.p.

 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Semestr I

 

Semestr II

 

Razem

1

Polskie i europejskie uwarunkowania prawne ubezpieczeń

20

 

20

2

Podstawy prawa cywilnego i gospodarczego

20

 

20

3

Teoria ubezpieczeń

20

 

20

4

Teoria ryzyka ubezpieczeń

15

 

15

5

Organizacja i dystrybucja usług ubezpieczeniowych

15

20

35

6

Produkty ubezpieczeniowe

20

20

40

7

Procedury risk management i likwidacji szkód

 

20

20

8

Ocena standingu zakładu ubezpieczeń i produktów ubezpieczeniowych

 

25

25

9

Komunikacja interpersonalna i negocjacje

 

20

20

10

Nowoczesne technologie informacyjne i technologie pracy

 

25

25

Razem

110

130

240


Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć zatrudnienie w:

- towarzystwach i agencjach ubezpieczeniowych.

Absolwent może również prowadzić własną działalność gospodarczą.


Przy zapisie potrzebne będą:

· świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis, duplikat lub kopia),


 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188