Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Dekorator sklepów

NOVA POLICEALNA SZKOŁA PROMOCJI KADR

 

 

SPECJALNOŚĆ

 

DEKORATOR SKLEPÓW

 

343201

 

SPECIALITY

 

INTERIOR DESIGNERS AND DECORATORS

 

3432

  

 

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

 

 

Lp.

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestr I

Semestr II

Razem

1

Trendy w projektowaniu

10

 

10

2

Techniki i strategie visual merchandisingu

20

 

20

3

Oświetlenie i iluminacja oraz bhp w dekoratorstwie sklepów

 

10

10

4

Podstawy rysunku odręcznego i rysunku technicznego

10

 

10

5

Percepcja wzrokowa i elementy komunikacji wizualnej

15

 

15

6

Warsztaty kreatywności

 

20

20

7

Planowanie aranżacji towaru na terenie powierzchni sklepowej i w witrynie

40

 

40

8

Aranżowanie towaru na terenie powierzchni sklepowej i w witrynie

 

40

10

9

Materiałoznawstwo

15

 

15

10

Psychologia reklamy

 

10

10

11

Kształtowanie wizerunku marki

 

10

10

12

Komunikacja anglojęzyczna w pracy dekoratora

 

20

20

13

Warsztaty projektowe

 

20

20

Razem

110

130

240
Nauka na kierunku dekorator sklepów prowadzona jest w ramach Policealnej Szkoły Promocji Kadr.  Dekorator sklepów dokonuje aranżacji witryn sklepowych zarówno dużych obiektów usługowo handlowych, jak i małych sklepów i butików.


Tryb: zaoczny - zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie.


Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć zatrudnienie w:

- galeriach handlowych,

- prywatnych sklepach.


Przy zapisie potrzebne będą:

· świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis, duplikat lub kopia),


 

 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188