Zapisy Online!
Nasza oferta
Video // nasz kanał na YOUTUBE
Dziennikarz

Dziennikarz pisze oraz  publikuje w środkach masowego przekazu artykuły, reportaże, wywiady, felietony. Dziennikarz przekazuje społeczeństwu informacje o faktach, wydarzeniach i opiniach. Przygotowuje i redaguje materiały przeznaczone do publikacji.


Tryb: zaoczny - zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie.


Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć zatrudnienie w:

- agencjach prasowych,

- telewizji,

- radiu,

- prasie.


Przy zapisie potrzebne będą:

· świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał, odpis, duplikat lub kopia),

SPECJALNOŚĆ

 

DZIENNIKARZ

 

264201

 

SPECIALITY

 

JURNALISTS

 

2642

 

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA


 

L.p.

 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Semestr I

 

Semestr II

 

Razem

1

Zarys historii dziennikarstwa

10

 

10

2

Techniki dziennikarskie

40

 

40

3

Prawo prasowe i autorskie

 

10

10

4

Etyka w pracy dziennikarza

10

 

10

5

Fotografia reportażowa

30

 

30

6

Komunikacja interpersonalna

20

 

20

7

Public Relations

 

15

15

8

Język angielski w pracy dziennikarskiej

 

40

40

9

Wykorzystanie komputera w pracy dziennikarza

 

40

40

10

Warsztaty dziennikarskie

 

15

15

11

Organizacja i funkcjonowanie redakcji

 

10

10

Razem

110

130

240


 
na górę
Newsletter //bądź na bieżąco

© 2014 NOVA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. NOVA CE Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian bez podawania przyczyn. Oferta różni się w zależności od miasta. NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-023) przy ul. Widok 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000467126, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN, NIP 5252558974, REGON 146748188